Kohti mielenkiintoisia aikoja!

Malttia ja rohkeita rakenteellisia ratkaisuja tarvitaan.

Tällä viikolla julkistettu Pirkanmaan talouskatsaus ja Tampereen kauppakamarin yritysbarometri kertovat selkeästi suhdannehuipun olevan ohi, mutta kasvun jatkuvan edelleen. Kaikki barometrin saldoluvut ovat plussan puolella ja Tampereen vetovoima on edelleen vahva.

Olemme kuitenkin menossa kohti haastavampia aikoja, joten malttia ja rohkeita rakenteellisia ratkaisuja tarvitaan. Yksityinen sektori valmistelee ratkaisuja tai panee niitä toimeenkin jo täyttä päätä, mutta miten julkinen sektori reagoi – tekeekö valtio rohkeita investointeja tulevaisuuteen vai lisääkö käyttötalousmenoja velalla ja omaisuutta myymällä?

Kauppakamarin strategiakausi on päättymässä ja uutta strategiaa valmistellaan yhdessä valiokuntien ja hallituksen kanssa. Prosessissa on mukana yli 300 kauppakamarin luottamushenkilöä niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta, eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä – loistava mahdollisuus saada valtava asiantuntemus strategiatyöhön.

Mennyt strategiakausi on ollut vahvan kasvun aikaa. Jäsenmäärä nousi viidessä vuodessa yli kolmanneksen, tapahtumamäärä 200 tapahtumaan vuodessa ja talous on mahdollistanut Tampereen yliopistolle tehdyt lahjoitukset.

Lämmin kiitos aktiiviselle jäsenistölle ja henkilöstölle – olette mahdollistaneet vahvan kasvun ja annatte nyt panoksenne myös kauppakamarin tulevaisuuden rakentamiseen.

Antti Eskelinen
toimitusjohtaja
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top