Kirittäjä, haastaja vai rohkaisija – ajattelukumppanina coach


Johdon valmentaja Leena Rautiainen, ICF Tampere

– Coaching on varmaankin ok ja joillekin siis ihan hyödyllistä. Mutta tuskin se minulle sopii. Pärjään ihan kivasti, kun voin joskus vähän sparrailla kollegan kanssa… niin ja kaverien kanssa tuulettaa ajatuksia lasillisen ääressä.

Tällaista tuumailua coachingin tarpeellisuudesta olen kuullut paljon. Näitä käsityksiä haluan haastaa, sillä coaching on paljon enemmän kuin pelkkää sparrailua tai tuulettamista. Se on ammattimaisesti johdettu vuorovaikutussuhde ja kehittämisprosessi, jonka vaikuttavuudesta löytyy jo runsaasti tutkimusnäyttöä.

Coachingin käyttömahdollisuudet ovat yllättävän laajat etenkin, kun ammattimainen coaching ulotetaan myös työtiimien sekä hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn käyttöön.

Ajattelukumppani moneen

Coaching sopii useille eri elämänalueille. Monet yhdistävät coachingin esimerkiksi urheiluvalmennukseen eli coaching-ammattikunnan juurille, elämäntaitojen valmennukseen tai vaikkapa painonhallintaan.

Me Tampereen ICF-coachit keskitymme business coachingiin. Toimimme siis johtajien, esimiesten ja asiantuntijoiden ajattelukumppaneina. Autamme heitä pohtimaan toimintaansa ja etsimään vaihtoehtoja totutuille toimintatavoille. Tämä voi toteutua yksilötapaamisissa, ryhmässä tai oman tiimin kesken.

Kun aloite coachingiin lähtee työnantajalta, tavoitteet saatetaan liittää esimerkiksi meneillään olevaan muutos- tai kehitysohjelmaan. Joskus tavoitteet kytketään kehityskeskusteluissa ilmenneisiin kasvualueisiin, kuten vaikkapa ajankäyttöön tai palautetaitoihin.

Kun etsitään muutosta ja kasvua

Coachingiin omasta aloitteesta hakeutuvat henkilöt tavoittelevat usein näkyvää kehitystä tai muutosta uralleen. Joillekin se on uuden roolin tai vastuun omaksuminen, ns. next level. Jotkut taas etsivät kevyempää otetta työntekoon, rajojen asettamista ja stressin hallintaa. Esimiestehtävissä toimivalle coaching vahvistaa itsetuntemusta ja tietoista johtajuutta.

Joillekin muutos liittyy kokonaan uusien uravaihtoehtojen puntarointiin ja siihen, mitä realistisia toimenpiteitä sellaisten saavuttamiseen tarvitaan. Mistä löytyy suunta ja miten voi sitoutua valintoihin epävarmuuden keskellä? Coach auttaa ajatuskumppanina ja neutraalina rinnallakulkijana hankalissa päätöksentekotilanteissa ja murrosvaiheissa.

Hyvä tiimi kannattelee jäseniään

Kun useampi henkilö työskentelee yhdessä ja kaikilla on sama, yhteinen suunta ja tavoite, työntekoon vapautuu valtavasti energiaa. Toimivalla tiimityöllä onkin tutkitusti merkittävä vaikutus jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Hyvä tiimi kannattelee jäseniään. Huipputiimin saavuttaminen vaatii kuitenkin määrätietoista kehittämistyötä sekä ristiriitojen käsittelykykyä. Ulkopuolinen coach voi auttaa tiimiä tässä.

Tiimicoaching luo tuottavan toiminnan edellytyksiä sekä vahvistaa oppimista ja yhteistyökykyä. Coach ylläpitää turvallista tilaa avoimelle vuorovaikutukselle ja tukee tiimin yhteisen identiteetin vahvistumista. Coach ohjaa toimimaan tuloksellisesti.

Olkoon kyseessä yksilö- tai tiimicoaching, ammatticoach auttaa löytämään olennaisen ja miettimään siihen itselle sopivia ratkaisuja. Minkä kehityshaasteen ääressä sinä kaipaisit coachin kannustusta?

Leena Rautiainen
johdon valmentaja, ICF Tampere


ICF Tampere on ICF Finlandin paikallisryhmä, johon tämän blogisarjan kirjoittajat kuuluvat. ICF on maailman suurin ammatticoachien yhteisö. Sen tavoitteena niin maailmalla, Suomessa kuin Pirkanmaallakin on edistää coachingin laatua ja ammattitaitoa.

 

Scroll to Top