Kipinästä ilmiliekkeihin


Riitta Yliviikari.

Yllättävät tai odotettavissa olevat muutokset työelämässä tai yksityiselämässä voivat heikentää kenen tahansa työkykyä. Yhtäkkiä huipputyöntekijä hädin tuskin selviää työpäivästään tai hyvä työntekijä hiipuu suorituksissaan.

Emme voi tarkalleen tietää, millaisia asioita kukin käy läpi sisällään. Kuormitusta voivat lisätä esimerkiksi työntekijän nuoruus, ikääntyminen, äkillinen sairastuminen tai kokemattomuus. Tarvitaan yksilöllistä huomiointia tukemaan työntekijän työtehtävistä suoriutumista ja hyvinvointia. Samalla tuetaan yrityksen tuottavuutta.

Yksilöllinen huomioiminen on avain hyvinvointiin ja yhteiseen menestykseen. Kun työntekijä kokee itsensä arvostetuksi ja tulevansa kuulluksi sekä saavuttaa onnistuneesti omia tavoitteitaan, hän on motivoituneempi, tehokkaampi ja alkaa hehkua.

Osaavan ja motivoituneen henkilöstön onnistumiset pitävät yllä yrityksen toiminta- ja kilpailukykyä. Kannattaa myös muistaa, että rekrytointi on kallista ja perehdyttäminen vie aikaa.

Työkyky on turvallisuusasia. Työturvallisuuslaissa velvoitetaan ottamaan huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön liittyvät seikat. Viime kesänä (1.6.2023) laissa tarkennettiin nimenomaan henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyviä seikkoja.

Lain muutoksessa ohjataan huomioimaan ikääntyvät henkilöt entistä paremmin arvioitaessa työn vaaroja tai kuormitustekijöitä. Työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää myös yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Kyse on muun muassa tekijöistä, joilla voidaan edistää työssä jaksamista ja työelämässä pitämistä.

Yksilöllisellä huomioinnilla työntekijän tuottavuus paranee. Kuulen viikoittain, miten tehokkuustavoitteet, resurssivaihtelut ja työtahdin jatkuva kiihtyminen kuormittavat. On liikaa tietoa, liikaa työtä, keskeneräisyyttä, haastavia palvelutilanteita, toistuvaa keskeytymistä. Kuormitusta syntyy sekä tahattomasti että tietoisella riskinotolla. Kuormitustekijöiden hallinta on todella yksilöllistä, sillä toiselle ylitsepääsemätön muutos on toiselle tavallista arkea.

Miten yksilöllistä huomioimista toteutetaan käytännössä?

Jokainen haluaa onnistua. Esihenkilöiden ja kollegoiden herkkyys havaita yksilöllisiä tarpeita luo valmiutta kuunnella, keskustella avoimesti ja tukea. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta tekemisen palo roihahtaa liekkiin. Diversiteettikin kehittyy, kun kuunnellaan erilaisia kokemuksia, annetaan tilaa eri näkemyksille ja hyväksytään erilaisia tapoja toimia.

Yksilölliset toiveet, haaveet ja tunnistetut tarpeet saavat parhaan vastineen yksilöllisestä tuesta. Esihenkilön tulisi olla ensisijainen keskustelija, mutta keskustelu porukan kesken lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kun ollaan hyvissä ajoin liikkeellä ja työkyky on kunnossa, myös coaching voi toimia yksilöllisen työkyvyn vahvistajana ja auttaa ratkaisujen löytämisessä.

Kaikissa vaihtoehdoissa voidaan tukea yksilöä ennakoidusti ja myönteisesti. Keskustelu herättää häntä pohtimaan tilannettaan ja ennen kaikkea auttaa löytämään ratkaisuvaihtoehtoja. Keskustelun näkökulmana voidaan pitää muun muassa osaamisen ja voimavarojen ”kaivamista”, oman pystyvyyden vahvistamista sekä apua konkreettisten toimintasuunnitelmien laatimiseen. Lisäksi voidaan miettiä rajoittavien tekijöiden tuomia muutostarpeita työssä tai vaikutuksia henkilöön itseensä. Kun tilannettaan saa sanoittaa luottamuksellisesti ääneen, tuetaan samalla omaa myönteistä suhtautumista mahdollisiin muutostarpeisiin.

Keskusteluiden mahdollistaminen työaikana koetaan arvostukseksi työnantajalta. Eräs asiakkaani kertoi palautteessaan: ”Jo se, että sain tämän ajan rauhassa keskittyä omaan asiaani työpäivän aikana, on upeaa. Olen tästä todella kiitollinen”. Yrityksen etu on, että henkilöstö kehittyy päätöksentekokyvyltään, heidän motivaationsa kokonaisuutena kohenee ja työstä tulee entistä tuottavampaa. Kaikenlaiset työntekijät kokevat olonsa tarpeelliseksi ja hyödylliseksi!

Henkilökohtaisen onnistumisen ja yksilöllisen työkyvyn ylläpitämisen elementtejä kannattaa käsitellä hyvän sään aikana. Kun arvostetaan yhdessä aikaan saatuja asioita, edistetään koko yrityksen hyvinvointia ja puhalletaan hehku ilmiliekkeihin.

Riitta Yliviikari
yrittäjä, business coach
Hyvä HR Oy


ICF Tampere on ICF Finlandin paikallisryhmä, johon tämän blogisarjan kirjoittajat kuuluvat. ICF on maailman suurin ammatticoachien yhteisö. ICF:n tavoitteena niin maailmalla, Suomessa kuin Pirkanmaallakin on edistää coachingin laatua ja ammattitaitoa.

 

Scroll to Top