Kallista hoivaa vai kalliita päätöksiä?


Arja Laitinen, Hyvinvointiala HALI ry.

Kuluvan syksyn aikana sote-alasta on keskusteltu paljon. Hyvinvointialueiden taloudelliset ongelmat ovat nousseet esille lähes päivittäin.

Paljon on ollut puhetta myös siitä, miten ostopalveluista on säästettävä, koska ne ovat kalliita. Rohkenen olla eri mieltä.

Olemme Hyvinvointiala HALI ry:ssä tehneet vuosittain selvityksiä ikäihmisten hoivan kustannuksista. Selvitykset tehdään aina edellisen vuoden tilinpäätöstiedoista. Selvitämme, kuinka paljon julkisen sektorin eli kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien (jatkossa hyvinvointialueen) itse tuottama ympärivuorokautinen palveluasuminen maksaa, ja vertaamme sitä siihen kustannukseen, joka julkiselle tulee saman palvelun ostamisesta yritykseltä tai järjestöltä. Tavoitteemme on saada kustannukset läpinäkyviksi, jotta hyvinvointialueilla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja hankintoja.

Tänä syksynä valmistui vuoden 2022 selvitys, jonka luvut olivat karut: Tampereen kaupungin itse tuottama hoiva oli jopa 40 prosenttia kalliimpaa kuin yrityksiltä ja järjestöiltä ostettu hoiva.

Olemme tilanteessa, jossa hyvinvointialueet eivät tunne oman palvelutuotantonsa yksikkökustannuksia. Kun ei tiedetä tarkkaan, mitä mikäkin palvelu maksaa, ei voida tehdä järkevää vertailua tai hyviä hankintapäätöksiä. Ajaudutaan helposti tilanteeseen, jossa hätäisesti karsitaan toimivista ja edullisista ostopalveluista, vaikka todellisuudessa itse tuotetut palvelut ovat kalliimpia. Myös yrityksille ja järjestöille maksettava korvaus voi jäädä liian pieneksi. Se johtaa yritysten ja järjestöjen toimintaedellytysten heikentymiseen.

Jatkossa sote-palveluja pitää pystyä tuottamaan enemmän suhteellisesti pienemmällä rahalla. Jotta tämä on mahdollista, tulee hyvinvointialueiden tuntea tarkkaan oman tuotantonsa kustannukset. Hallituksen esitys kansallisesta sote-kustannusten laskentamallista saa täyden tukeni. Tämä mahdollistaisi paitsi julkisen sote-palvelun kustannuksen vertailun yrityksille ja järjestöille maksettavaan hintaan, myös palveluiden kustannusten vertailun hyvinvointialueiden välillä.

Palveluntuottajien vertailun lisäksi toimiva tapa hillitä kustannuksia on selvittää, miksi joissain yksiköissä onnistutaan työssä paremmin kuin vastaavan asiakaskunnan omaavassa yksikössä toisaalla.

Myös laatua pitäisi päästä vertailemaan. Edullisemmasta hinnasta huolimatta yksityiset toimijat pärjäävät laadussa varsin hyvin. THL teki vanhuspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn syksyllä 2022. Tuloksissa valtakunnallisesti kymmenen parhaimman hoivakodin listalla on seitsemän yksityisen palveluntuottajan hoivakotia. Pirkanmaallakin kolmesta parhaimmasta hoivakodista listan ensimmäinen ja kolmas ovat yksityisten palveluntuottajien ylläpitämiä.

On selvää, että tarvitsemme myös jatkossa sekä julkisia että yksityisiä sote-palveluja. Yhteistyö hyvinvointialueiden ja yritysten välillä on välttämätöntä, jotta voimme tulevaisuudessakin taata kaikille hyvän hoidon ja hoivan.

​​​​​​​Arja Laitinen, va. toimitusjohtaja, Hyvinvointiala HALI ry

 

Scroll to Top