Kaikki hyöty irti taloushallinnon raporteista


Varpu Sivula.

Viime vuosien kriisit ovat ajaneet Suomen haastavaan taloustilanteeseen. Useat vakavaraisetkin yritykset ovat ajautuneet akuutteihin kassakriiseihin, kun tavara ei kulje, kuluttajien maksukäyttäytymisestä on tullut varovaista ja komponenttipula on aiheuttanut toimitusvaikeuksia.

Tässä tilanteessa taloushallinnon raporteista saa valtavasti tukea. Tärkeintä on keskittyä yrityksen rahavirtoihin, milloin rahaa tulee ja milloin maksut erääntyvät.

Kassavirtalaskelma ja -ennuste

Kassavirtalaskelmasta ja -ennusteesta saadaan arvokasta tietoa siitä, mikä aiheuttaa ongelmia yrityksen kassavirrassa.

Kassavirtalaskelma kertoo yrityksen maksuvalmiuden, kuinka paljon rahaa on käytettävissä tällä hetkellä laskujen, lainanlyhennysten ja palkkojen maksuun. Laskelmaa hyödyntämällä saa avattua näkymää myös lähiviikkojen ja kuukausien todelliseen rahaliikenteeseen. Kassavirtalaskelma voi auttaa yritystä löytämään myös sopivan kasvunopeuden maksuvalmiutta vaarantamatta.

Kassavirtasuunnittelu mahdollistaa lyhytaikaisen rahoituksen suunnittelun ja turvaamisen.
Kassavirtalaskelma antaa erinomaisen pohjan kassavirran ennustamiselle. Kassavirtaennusteella arvioidaan rahaliikennettä nykyhetkeä pidemmälle tulevaisuuteen. Sekä kassavirtaennuste että kassavirtalaskelma kannattaa tehdä rullaavasti esimerkiksi viikkotasolla tai kuukausitasolla. Akuutissa tilanteessa jopa päivätasolla seuraaminen voi olla järkevää.

Tase- ja tuloslaskelmaraportit sekä budjetointi

Tase jaetaan varoihin ja velkoihin. Varoista nähdään, että mihin rahaa sitoutuu. Varoja vapauttamalla voidaan vapauttaa käytettäviä rahavirtoja eli kassavirtaa. Taseesta pystytään laskemaan useita eri tunnuslukuja, kuten omavaraisuusastetta ja maksuvalmiutta.

Tuloslaskelma kertoo, mistä eristä omistajalle viivan alle jäänyt tulos tai tappio on kertynyt. Tuloslaskelmaa ja sen eriä läpikäymällä voidaan löytää karsittavia kuluja.

Tuloslaskelman pohjalta kannattaa tehdä budjetti esimerkiksi kuukausitasolla. Budjetilla ennustetaan yrityksen tulosta meno- ja tuloarvioiden pohjalta. Budjetoinnin aktiivinen tarkkailu, seuranta ja hyödyntäminen antavat pelimerkkejä yrityksen seuraavalle kaudelle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kustannuspaikkaseuranta kontrolloi tarkasti

Yrityksen eri toimintoja ja niiden liiketoiminnan tilaa ja kehittymistä voidaan seurata erillisillä kustannuspaikoilla. Kustannuspaikkaseurannassa tulot ja menot kohdistetaan eri kustannuspaikoille taloushallinnon ohjelmistossa. Tämä mahdollistaa raportoinnissa erilliset tuloslaskelmaraportit jokaisesta kustannuspaikasta.

Kustannuspaikkaseuranta mahdollistaa haastavassa taloustilanteessa entistä tarkemman tulojen ja menojen kontrolloinnin ja kannattavuuden seuraamisen eri toiminnoissa. Kustannuspaikkojen avulla voi tunnistaa myös toiminnot, joista saattaa olla hyödyllistä luopua. Kustannuspaikkoja kannattaa hyödyntää myös silloin, kun toimintaa halutaan kasvattaa tehokkaasti.

Varpu Sivula
toimitusjohtaja, osakas, KLT
Accotilit Oy

 

Scroll to Top