FinnProfiles karsi viennin rönsyt ja keskittyy yksilölliseen palveluun


Jukka Mäki-Lahna on ohjannut yritystä tuotantolähtöisyydestä kumppanuuksiin perustuvaan palvelumalliin. – Väitän, että kukaan kilpailijoistamme ei ole vienyt palvelua niin pitkälle kuin me. Ja meilläkin on toki vielä hiomista.

Sastamalalainen FinnProfiles Oy karsi viisi vuotta sitten rönsyt pois ja keskittyy nyt raideliikenteen tiivisteratkaisuihin, joissa yhtiöllä on erityistä osaamista muun muassa paloahidastavissa materiaaleissa.

FinnProfiles Oy toimittaa valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja monille teollisuuden toimi­aloille, kuten rakennus-, meri-, raide- ja lääketeollisuuteen. Yhtiö on reilun kymmenen viime vuoden aikana liki pitäen tuplannut sekä liikevaihtonsa että henkilöstönsä. Taustalla on nippu strategisia päätöksiä, joilla yhtiön toimintaa on nykyaikaistettu.

– Ensimmäinen askel oli vuonna 2013, kun massatuotannon sijaan siirsimme painotusta tuotteiden jatkojalostamiseen. Nyt jalostusarvon lisääminen tuo noin 40 prosenttia liikevaihdostamme. Aiemmin bisnes perustui tuotekatalogeihin, joista asiakkaat valitsivat ja tilasivat massatuotteita tarpeensa mukaan. Olimme aina ketjun viimeisenä, emmekä pystyneet samalla tavalla tuottamaan -asiakkaille lisäarvoa. Mietimme keinoja, joilla pääsisimme ketjun alkupäähän, toimitusjohtaja Jukka Mäki-Lahna kertoo.

Nyt FinnProfiles valmistaa asiakkailleen muun muassa valmiita kehiä ja lenkkejä, pinnoittaa ja teippaa tiivisteitä ja valmistaa jopa valmiita varaosabokseja, joissa tiiviste on vain yksi osuus kokonaisuudesta.

Luottamus rakennetaan asiakas asiakkaalta

Toinen merkittävä askel oli myynnin kääntäminen tuotelähtöisyydestä palvelumalliin.

– Ajattelutavan muutos ja sen jalkauttaminen kaikille tasoille oli haastavaa, mutta se toi meille selkeästi erottuvuutta ja kilpailuetua alalla. Väitän, että kukaan kilpailijoistamme ei ole vienyt palvelua niin pitkälle kuin me. Ja meilläkin on toki vielä hiomista, Mäki-Lahna sanoo.

FinnProfiles pyrkii pitkäaikaisiin kumppanuuksiin.

– Täydellisen ratkaisun valmistaminen vaatii sekä tiivistemateriaalien että lopputuotteen käyttötarkoituksen laajaa tuntemista. Asiakas on oman tuotteensa paras asiantuntija, mutta kun pääsemme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuomaan meidän osaamistamme tuotekehitykseen, voimme auttaa heitä tekemään oikeita ratkaisuja. Esimerkiksi lämpötilavaihtelut sekä kosteuteen ja kuivuuteen liittyvät olosuhteet tulee huomioida jo profiilien suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa.

– Vaikkapa ovi voi olla miten hyvä tahansa, mutta jos sen suunnittelussa ei ole huomioitu parasta mahdollista tiivisteratkaisua, joudutaan tekemään kompromisseja.

Yhteistyön tiivistäminen edellyttää luottamusta, jota rakennetaan asiakas asiakkaalta.

– Yleensä yhteistyö käynnistyy yhdellä projektilla, jossa sen toimivuutta testataan. Pystymme mm. simuloimaan, miten tiiviste käyttäytyy kohteessa. Viime kädessä kokonaisvaltainen laatu ratkaisee. Me myymme palveluja, joiden tuloksena syntyy tiiviste. Alkupään palvelu ja joustavuus ovat asioita, jotka ovat meille tärkeitä kilpailutekijöitä, Mäki-Lahna toteaa.

Hajanaisuus näkyi viennin tuloksessa

Kotimaan markkinoilla FinnProfilesin suurimpia asiakasryhmiä ovat rakennusteollisuuden tiivisteratkaisuja tarvitsevat asiakkaat, kuten ikkuna-, ovi- ja parvekevalmistajat. Rakennusteollisuudesta tulee lähes puolet yhtiön liikevaihdosta. Seuraavaksi suurimpia toimialoja ovat kone- ja laiteteollisuus, raideteollisuus sekä laivanrakennus.

Myös vientiä yhtiö teki aiemmin monille eri toimialoille, mutta vaihtoi suuntaa kesällä 2017.

– Vientistrategiamme oli hajanainen. Mitä laajempaa sektoria palvelimme, sitä enemmän se vaati myös panostuksia, jotka söivät tulosta. Siksi päätimme keskittyä pelkästään raideteollisuuteen, Jukka Mäki-Lahna perustelee.

Raideteollisuuden tiivisteille on asetettu useita turvallisuuteen liittyviä standardeja, jotka FinnProfilesin tuotteet täyttävät monia kilpailijoita paremmin muun muassa oman silikonireseptin ansiosta.

– Metallivahvikkeisten silikoniprofiiliemme ansiosta tiivisteet saadaan kiinnitettyä rakenteisiin ilman erillistä teippiä, liimaa tai kiinnityslistaa. Tuloksena on tärinää, iskuja ja kulumista kestävä huipputiiviste, joka on raideteollisuudelle tärkeää turvallisuuden näkökulmasta.

Tällä hetkellä FinnProfilesin suurimmat vientimaat ovat Ranska, muu läntinen Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltia. Vientiä on myös kauemmas, kuten Intiaan, Kiinaan, Kanadaan ja Australiaan.

– Strategiassamme on tavoitteena viennin osuuden kasvattaminen lähemmäs 50 prosenttia vuoteen 2026 mennessä, Mäki-Lahna kertoo.

Tuotteiden elinkaari lyhentynyt

Tuotekehityksen ja siinä tehtävän yhteistyön merkitys on kasvanut senkin vuoksi, että tuotteiden elinkaaret ovat nykyisin aiempaa lyhyemmät.

– Jos ajattelet, että näin on aina tehty ja tehdään jatkossakin, olet hetken päästä ulkona. Tuotekehitys on jatkuvaa ja muutoksia tehdään tiheämmin. Tämä koskee niin meitä itseämme kuin asiakkaitammekin, Jukka Mäki-Lahna toteaa.

– Myös vaatimukset kasvavat. Paloturvallisuuden äänierityksen, ilmatiiviyden ja lämpöarvojen osalta edellytetään koko ajan parempia ominaisuuksia. Sama koskee käytettäviä polymeereja. Teemme raaka-ainevalmistajien kanssa paljon töitä vaatimusten täyttämiseksi.

Odotuksiin vastaaminen edellyttää jatkuvia investointeja niin osaamiseen, järjestelmiin, konekantaan kuin seiniinkin. Viime vuonna FinnProfiles muun muassa uusi koko ERP-järjestelmänsä. Yritys on investoinut vuoden aikana koneisiin ja laitteisiin 1,3 miljoonaa euroa.

Seuraavien vuosien aikana edessä on uusien toimitilojen löytäminen Iin tuotantolaitokselle.

– Sastamalassa laajensimme ja rakensimme lisää tilaa, mutta Iissä seinät alkavat tulla vastaan viiden vuoden sisällä.

Investoinnit edellyttävät kannattavaa liiketoimintaa, joka on aina ollut toiminnan kulmakivenä.

– Yrityksellä on oltava puskureita investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Kasvu ei ole itseisarvo, vaan sen on tapahduttava kannattavuuden ehdoilla, Jukka Mäki-Lahna korostaa.

FinnProfiles Oy

Perustettu 1989. Taustalla yhteys Nokiaan, joka päätti keskittyä puhelimiin ja myi muita toimintojaan.

Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisujen valmistaja, jonka tuotantotehtaat sijaitsevat Sastamalassa ja Oulun pohjoispuolella Iissä.

Erikoistunut yksilöllisten profiiliratkaisujen suunnitteluun ja valmistukseen.

Vuonna 2004 Mäki-Lahnan perhe hankki yrityksen sataprosenttisesti omistukseensa. Toinen alkuperäisistä perustajista oli Jukka Mäki-Lahnan isä Eero. Hän siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2010, jolloin Jukasta tuli yrityksen toimitusjohtaja.

Kesäkuussa 2021 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 10,8 miljoonaa, josta viennin osuus noin 35–40 %. Kuluvan tilikauden liikevaihto nousee noin 12 miljoonaan.

Henkilöstöä noin 70.

Teksti ja kuva Jari Runsas

 

Scroll to Top