Elämystalouden kehitysohjelma tähtää luovien alojen kasvuun


Anna-Kaisa Heinämäki, Tampereen kaupunki.

Tampereen kaupungin yksi strategisista linjauksista on, että olemme luovien ihmisten koti ja Tampere tunnetaan kansainvälisen tason tapahtumien ja kulttuurin keskittymänä. Lisäksi tuemme yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Myös pormestariohjelmassa on useita kirjauksia elämyksellisen ja luovan talouden tukemiseksi.

Elämystaloutta ja luovia aloja ei ole tähän asti johdettu erityisen vahvasti kokonaisuutena, vaan kehittäminen on herkästi hahmotettu taloudesta ja vetovoimasta erillisenä saarekkeena, julkisvetoisena ja -rahoitteisena kulttuuripolitiikkana. Vastaavasti elinkeinopolitiikassa ei ole aina tunnistettu luovia aloja, kuten tapahtuma-alaa tai AV-alaa, kiinnostavana ja kasvavana teollisuutena.

Luovien alojen edistämiseksi johdonmukaisesti kuluvalla strategiakaudella on aloitettu elämystalouden kehitysohjelma. Elämystaloudella tarkoitetaan tässä laajasti luovien alojen osaamis- ja liiketoimintakokonaisuutta ja kaupungin elämystarjontaa tapahtuma-, kulttuuri-, matkailu-, AV- ja pelitoimialoilla ja niihin liittyvissä ekosysteemeissä.

Painopisteitä on kolme: osaaminen kehittäminen, liiketoiminnan kasvattaminen ja vetovoimaisen tapahtumakaupungin edistäminen.

Osaamisen kehittäminen pureutuu erityisesti luovien alojen koulutustarpeiden ja koulutuspolkujen rakentamiseen. Esimerkiksi AV- ja peliala ovat kansainvälisesti kasvavia aloja, joilla osaajapula aiheuttaa tällä hetkellä selvän liiketoiminnallisen pullonkaulan. Luoville ammattilaisille on rakennettava mahdollisuuksia kohdata yritysten tarpeita toimialarajojen ja koulutusputkien yli. AV-alan viestinnällistä ja tarinankerronnallista osaamista tarvitsee tänä päivänä lähes jokainen yritys. Kuten sanontakin kuuluu, every company is a media company.

Toinen painopiste ovat liiketoimintapanostukset. Keskiössä ovat niin ikään AV- ja peliala sekä matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan kansainvälistäminen tavoittelemalla lisää kongressi- ja yritystapahtumia. Kulttuuritilakehityksellä mahdollistetaan taiteen vapaan kentän ja yrittäjien työskentelyä.

Kolmas painopiste on kestävän tapahtuma- ja matkailukaupungin palvelujen kehittäminen. Tampereen merkittävän tapahtumainfran – Nokia Arenan, Santalahden tapahtumapuiston, Tammelan jalkapallostadionin, Hakametsän kampuksen sekä museoiden – palvelumuotoilua yrityksille ja asiakkaille jatketaan. Esimerkiksi tapahtumapaikkojen varaaminen, luvitus ja opastus sekä matkailijan digitaalinen asiointi on oltava nykyistä sujuvampaa.

Luovien alojen edistäminen ei ole keneltäkään pois eikä murenna perinteisten teollisuudenalojen kattavaa ja monialaista merkitystä kaupunkikehityksellemme, työllisyydelle ja tulopohjallemme. Luovien alojen vahvistaminen on vetovoimatekijä muille investoinneille, merkittävä aluetaloudellinen tekijä, hyvinvoinnin edistäjä ja yksi työkalu kansainvälisen tunnettuuden lisäämisessä.

Anna-Kaisa Heinämäki
kilpailukykyjohtaja
Tampereen kaupunki

 

Scroll to Top