AiRRhow ­– tavoitteeksi ilmailualan Harvard


– Voimme profiloitua korkean ja laajan osaamisen, turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan kautta. Tehdään yhdessä ilmailualan Harvardia, Tampereen pormestarin esikunnan yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho (vas.) kannusti AiRRhow’n lanseeraustilaisuudessa – ennen kuin asettui Airbus-simulaattorin ohjaimiin yhdessä Tampereen kauppakamarin johtajan Peer Haatajan kanssa. Oppaana Patria Pilot Trainingin operatiivinen johtaja Ville Kettula.

Tampereella lanseeratun AiRRhow-allianssin tavoitteena on koota lentämiseen ja ilmailuun liittyvä koulutus ja osaaminen entistä vahvemmaksi vientipaketiksi. Myyntivaltteja ovat turvallisuus, ekologisuus ja teknologia – myös ilmailulääketiede ja johtaminen.

Visiona on kehittää kansainvälinen, laaja ja laadukas koulutustarjonta ilmailu- ja turvallisuusekosysteemille – tehdä Suomesta ilmailualan koulutusviennin kärkimaa. Hyvässä kiidossa ollaan jo. Seudulla on paljon ilmailuun ja sen koulutukseen, tutkimukseen, yritysten tuotekehitykseen ja liiketoimintaan liittyvää osaamista, mutta se on ollut hajallaan eri organisaatioissa. AiRRhow kokoaa osaamisen ja asiantuntijat yhteen.

Muutakin tapahtuu: Finavia on investoinut viime vuosina Tampere-Pirkkalaan noin 20 miljoonaa euroa, lentokentällä ja Satakunnan lennostolla on rooli hävittäjähankinnan HX-hankkeessa. DHL Express kertoi juuri uusista tiloistaan Pirkkalassa.

AiRRhow-allianssin kehittämisessä ovat mukana muun muassa Tampereen korkeakouluyhteisö, Pirkanmaan liitto, Business Tampere, Pirkkala, Tampereen kauppakamari ja Finavia. Satakunnan lennosto tukee hanketta. Verkostoon kuuluvat myös muun muassa Patria Pilot Training Oy, rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaalisia palveluita tuottava Sitowise Oy, lennonvarmistuksen asiantuntija ANS Finland sekä miehittämättömän ilmailun asiantuntija ja kouluttaja Insta ILS Oy.

Koulutusvienti vetää

Ennusteiden mukaan pelkästään matkustajalentokoneiden määrä maailmassa kaksinkertaistuu 20 seuraavan vuoden aikana noin 48 000 koneeseen ja yli kahdeksaan miljardiin matkustajaan.

Ilmailualalta myös vaaditaan yhä vahvemmin kestävää kehitystä ja ekologisuutta. Digitalisaatio ja miehittämättömän ilmailun kasvu muuttavat tulevaisuuden ilmailua, ja ne onkin otettu koulutuskokonaisuuden ja AiRRhow-yrityskumppanien tutkimus- ja kehityshankkeiden lähtöteemoiksi.

Nämä kehityskulut edellyttävät yhä enemmän tekijöitä ja uudenlaista koulutusta. Tredu kouluttaa lentokoneasentajia ilmailualan koulutuskeskuksessa Pirkkalassa, SASKY koulutuskuntayhtymä puolestaan Mäntän yksikössään. Tredun vuonna 1996 alkanut lentokoneautomaatioon keskittynyt avioniikka-asentajan koulutus on laajentunut kaikki lupakirjaluokat kattavaksi lentokonehuoltohenkilöstön koulutukseksi.

Patria Pilot Training on tehnyt Finnairin kanssa kolme vuotta modernia MPL-koulutusta (Multi-Crew Pilot License), ja tästä koulutuksesta neuvotellaan myös ulkomaisten yhtiöiden kanssa. Koulutus on alkanut tai alkamassa loppuvuodesta Air Astanalle ja Turkish Airlinesille.

AiRRhow-verkosto neuvottelee Namibiassa siviili-ilmailualan koulutuskeskuksen perustamisesta Afrikkaan. Patria ja Tampereen yliopisto ovat keskustelleet opintokokonaisuudesta, jossa lentäjäkoulutus liitettäisiin osaksi yliopistotason tutkintoa.


Operatiivinen johtaja Ville Kettula esitteli AiRRhow’n lanseeraustilaisuudessa Patria Pilot Trainingin tiloja. Kuulolla Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma.

Verkoston voima

AiRRhow’ssa käytetään hyväksi verkoston voimaa paitsi osaamisten yhdistämisessä, myös markkinoinnissa: kun joku saa markkinoilla jalkaa asiakkaan oven väliin, miksei samalla kertoisi kumppaninkin osaamisista ja avaisi ovea myös tälle?

Tampereen kauppakamarin johtaja Peer Haataja arvioi, että AiRRhow’n ansiosta verkostot ja niiden kontaktit tulevat nyt entistä paremmin hyödynnetyiksi.

– Koulutusvienticase Afrikkaan on hyvä. Toimijat yhdistetään niin, että esimerkiksi Namibian tapauksessa on päästy suoraan keskustelemaan päätöksentekijöiden kanssa. Pohja on laajempi, kun mukana on ministeriöitä ja viranomaisia.

Myös Suomen ulkoministeriö on kiinnostunut, kertoi tarkastaja Petri Wanner.

– Suomen EU-puheenjohtajuuskauden jälkeen aletaan valmistella Suomen Afrikka-strategiaa, ja siinä halutaan tehdä yhteistyötä AiRRhow’n kanssa. AiRRhow on erinomaisen hyvä aloite, kysyntää maailmalla tämäntapaiselle osaamiselle on.

Namibian kunniakonsuli Timo Palander arvioi AiRRhow-allianssin tiedotteessa, että ilmailualan tietotaidon kysyntä Afrikassa kasvaa.

– Osaajia koulutetaan pitkälti maanosan ulkopuolella. Suomalaiset pystyvät tarjoamaan koulutuksen lisäksi teknologia- ja ympäristöosaamista sekä infrastruktuuri-, rakennus- ja logistiikkaosaamista.

Haataja katsoo AiRRhow’ta myös alueen markkinoinnin näkökulmasta. Mitä enemmän lentoliikenteeseen liittyviä asioita saadaan yhteen, sitä houkuttelevammaksi Tampere-Pirkkalan kenttä tulee kansainvälisesti.

– Ja kun kansainväliset lentoyhtiöt kouluttavat täällä pilottejaan, kentän tunnettuus lentoyhtiöiden piirissä kasvaa.

Pirkkalan pormestari Marko Jarvakin arvelee, että AiRRhow vaikuttaa Tampere-Pirkkalan matkustajamääriin.

– Kunnan tehtävänä on pitää huolta siitä, että maankäytölliset ja kaavoitukselliset asiat etenevät oikeaan suuntaan.

Teksti ja kuvat Annikaisa Knuutila

 

Scroll to Top