Teemu Joensuu aloitti yrittäjänä yli 20 vuotta sitten Tietotemput-toiminimellä. Liiketoiminta on muuttunut ja kehittynyt vuosien mittaan, sillä Teemun mukaan ”välillä on luotava nahkansa, jotta homma pysyy kiinnostavana”. Eteenpäin menemisen tarve on ollut suuri. Joensuu haki kasvulle sparrausapua Pirkanmaan Yrityskummeista ja löysi mentorikseen Jouko Suokkaan.

Päätös erottautua muista ja halu luoda omannäköistä liiketoimintaa ohjasi Zoneatlaksen kasvu-uralle muutama vuosi sitten. Linjan selkeänä pitämisessä ja kasvun kiihdyttämisessä tukeaan antaa pitkän VTT-uran tehnyt yrityskummi Jouko Suokas.

Lue lisää

Joonas Tuhkuri.

Uusin tutkimus: Robotit eivät viekään työpaikkojamme

Uusien teknologioiden vaikutusta erityisesti teollisuustyöhön on selvitetty pitkään ja usein ajatuksella, että teknologia syrjäyttää tavallisesti rutiinitöiksi miellettyjä työtehtäviä ja tilalle tulee vaativampia tehtäviä. Uusin tutkimus haastaa käsityksen. Teknologiat eivät tuhoa työpaikkoja vaan johtavat jopa työllisyyden kasvuun.

Lue lisää

Veera Heinonen. Kuva Miikka Pirinen.

Demokratian on uudistuttava digitaalisella aikakaudella

Demokratian tila on heikentynyt globaalisti. Osittain ilmiön taustalla on informaatio- ja tietoympäristön murros, joka on vauhdittanut yhteiskuntien polarisaatiota. Lisäksi data ja digitaalinen valta keskittyvät suurten digijättien käsiin.

Lue lisää


Viestinnän ja markkinoinnin harjoittelija Iris Sivonen, Tampereen kauppakamari

Digitalisaatio jakaa vallan uudelleen

Digitaaliset teknologiat hallitsevat elämäämme yhä enemmän. Z-sukupolven edustajana olen kasvanut teknologioiden muovaamassa maailmassa enkä enää osaa kuvitella elämääni ilman Googlea tai sosiaalista mediaa.

Lue lisää

Jaakko Lintunen.

Mitä tapahtuisi, jos myyjä toimisi kuten coach?

Olen tutkinut myyntityön ja coachingin yhtäläisyyksiä oman taustani vuoksi ja hämmästynyt, miten molempiin pätevät pitkälti samat lainalaisuudet. Sekä myynnissä että coachingissa haetaan ratkaisua ja sovitaan, miten sitä kohti edetään.

Lue lisää

Anna-Kaisa Heinämäki, Tampereen kaupunki.

Elämystalouden kehitysohjelma tähtää luovien alojen kasvuun

Tampereen kaupungin yksi strategisista linjauksista on, että olemme luovien ihmisten koti ja Tampere tunnetaan kansainvälisen tason tapahtumien ja kulttuurin keskittymänä. Lisäksi tuemme yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Lue lisää


Markkinointi ja myynti

laki & talous

Katri Tanni, Differo Oy.

Markkinointi ei ole enää ”vain markkinointia”,
se on myynnin elinehto

Miten ja miksi asiakkaat ostavat teiltä? Entä kuka tai ketkä ovat ostopäättäjiä ja mikä heitä motivoi? Milloin viimeksi olet kysynyt näitä liiketoimintanne peruskysymyksiä organisaatiosi ihmisiltä?

Lue lisää

Jaetaanko teillä yrityksen asiakastietoja WhatsAppissa?

Vielä muutama vuosi sitten yritykset hoitivat sisäistä viestintäänsä pääasiassa sähköpostin tai Intran kautta. Jos työntekijä esimerkiksi sairastui, esimiestä infottiin sairaustapauksesta sähköpostiviesteillä ja soitettiin tarvittaessa perään.

Lue lisää


RATKAISUJA OSAAJAPULAAN

Ukrainalaiset ovat erittäin motivoituneita aloittamaan työt vaikka heti, Startup Refugeesista kerrotaan.

Kauppakamarit yhteistyöhön ukrainalaisten työllistämiseksi

Kauppakamarit ympäri Suomen aloittavat yhteistyön ukrainalaisten työllistämiseksi. Työpaikkoja välitetään Startup Refugeesin avulla.

Lue lisää

Vuoden vaihteessa tehdyn kauppakamareiden kyselyn mukaan ulkomaisia osaajia rekrytoineiden yritysten kokemukset ovat valtakunnallisesti erittäin positiivisia. Tampereen kyselyssä positiivisesta tai erittäin positiivisesta kokemuksesta kertoi runsaat 63 prosenttia.