Yritysjohto: viesti ja menesty!

Viestintä on tärkeä yrityksen johtamisen työkalu.

Liian usein viestintä kuitenkin nähdään yrityksessä erillisenä toimintona tai vain yksittäisinä käytännön toimina. Yhtä usein viestintä on valutettu yksittäisen tiedottajan, viestintäpäällikön tai viestintäorganisaation harteille ilman, että yrityksen johto olisi siihen sitoutunut. Vaarana on, ettei mietitä tehdäänkö oikeita asioita. Hämmästyttävän usein vielä viestintä ja markkinointi kulkevat omia polkujaan.

Viestintä on mukana kaikessa yrityksen tekemisessä ja auttaa yritystä matkalla kohti strategisia tavoitteita. Ja toisaalta strategisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii hyvin tehtyä viestintää – sisäisesti ja ulkoisesti.

Hyvät johtajat pitävät huolen, että viestintä on näkyvässä roolissa jo silloin, kun yrityksen strategiaa luodaan ja yhteisiä steppejä suunnitellaan. Viestinnän ammattilainen – joko yrityksen oma tai konsulttipalveluna hankittu – tuo strategista markkinointiosaamista ja näin tukee entistäkin parempien strategioiden luomisessa. Hän pitää liiketoimintastrategiaa laatiessaan jalat maassa ja sanoman selkeänä. Hän auttaa muotoilemaan ja sanoittamaan yrityksen arvot ja tavoitteet arjen tasolle siten, että jokaisen työntekijän on niihin helpompi sitoutua ja jokainen voi tuntea strategian omakseen.

Viestintä tekee strategian näkyväksi

Kun yrityksen liiketoimintastrategiassa on huomioitu myös viestintä, tieto kulkee ja johto saa tarvitsemaansa viestinnällistä tukea. Konkreettiset linjaukset varmistavat, mihin keskitytään ja mitä lähdetään toteuttamaan. Strategia toimii vasta silloin, kun se vaikuttaa organisaatiossa työskentelevien ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen. Tätä kautta se vaikuttaa myös ostopäätöksiä tekeviin asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Toisinaan törmää väitteeseen, ettei viestinnällä ole suoraa liiketoiminnallista arvoa, joten viestintään panostaminen ei kannata. Viestinnän liiketaloudellinen arvo ei välttämättä konkretisoidukaan lyhyellä aikavälillä, mutta sen aineettomat vaikutukset tukevat lopulta myös yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Monissa organisaatioissa on todennettu, että hyvin suunniteltu ja johdettu viestintä toden totta tukee yrityksen liiketoimintaa ja auttaa kasvattamaan yrityksen arvoa. Tehokas viestintä vahvistaa ja terävöittää yrityksen brändiä ja julkisuuskuvaa sekä toimii muun muassa myynnin ja rekrytoinnin tukena. Se auttaa yritystä myös muutoksessa ja kriisitilanteista selviytymisessä. Onnistunut viestintä vaatii yritykseltä kuitenkin avointa keskusteluilmapiiriä, resursseja ja suunnitelmallisuutta. Uusia näkemyksiä ja lisäkäsiä tuovat tarvittaessa myös ulkopuoliset viestinnän ammattilaiset.

Ja vaikka viestintä ei ole vain tekemistä, ei sitä tekemistäkään saa unohtaa. Eli hihat heilumaan ja rohkeasti hommiin!

Liisa Oksanen
liiketoimintajohtaja, viestintäasiantuntija
Tulus Oy

 

Scroll to Top