Yhteyksillä on merkitystä


Toimitusjohtaja Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari.

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat haastattelivat minua koronanjälkeisistä työn muutoksista valmistautuessaan omiin opinnäytetöihinsä.

Nuorten kysymyspatteristossa oli 16 melko laajaa kysymystä varsin ajankohtaisesta aiheesta. Ne panivat miettimään virtuaalisten ja fyysisten yhteyksien merkitystä. Miksi pystyimme ottamaan etätyöt ja -opiskelut niin nopeassa tahdissa käyttöömme ja vielä varsin onnistuneesti?

Vastausta miettiessäni ja nuorten kanssa keskustellessa nousivat esille hyvät ja nopeat tietoliikenneyhteydet lähes kaikkialla Suomessa, opettajien hyvä koulutustaso kaikilla koulutusasteilla, laadukkaat digitaaliset ratkaisut ja alustat sekä teknisten laitteiden matala käyttöönottokynnys. Opiskelijoita muuten nauratti, kun kerroin, minkälainen oli ensimmäinen oma kännykkäni 90-luvun alussa. Siis se kännykkä, jonka hankin noin kolmekymppisenä.

Paikkasidonnaisuuden poistuminen oli nuorten mielestä iso muutos myös opiskelussa. Fyysisten yhteyksien ja kontaktien puute nousivat esiin, kun ei saanut tai päässyt puhumaan opettajien tai muiden opiskelijoiden kanssa kasvokkain. Kohtaamiset ovat tärkeä osa ihmisten kanssakäymisessä ja viestinnässä.

Fyysisten kontaktien puute on noussut esiin myös vientiyritysten kanssa keskusteltaessa. Kontaktit omiin asiakkaisiin ja omiin työntekijöihin ulkomailla alkavat olla kriittisessä vaiheessa. Niitä ei voi hoitaa etänä määräänsä enempää. Kytkeydymme maailmalle tietoliikenneyhteyksin kiitettävästi, mutta lentoliikenne on vasta avautumassa. Lentoyhteyksiin voit vaikuttaa parhaiten varaamalla lentoja, ja vielä tärkeämpää on aloittaa matka Tampere-Pirkkalan lentoasemalta.

Antti Eskelinen

toimitusjohtaja

Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top