Yhteisössä on voimaa


Minna Metsälä, Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja 2018–2020.

Kauppakamarin valiokuntien jäsenet ovat verkkokokouksissa tuoneet esille yritystensä ja toimialojensa haasteita, ja tukea ja tsemppausta on yritetty antaa monin tavoin.

Tänä poikkeuksellisena vuonna yhteisöllisyys on noussut monessa asiassa vahvasti tapetille. Myös kauppakamariyhteisö on jälleen lunastanut paikkaansa elinkeinoelämän vahvana toimijana, kun virus on runnellut taloutta ja muuttanut toimintaympäristöämme ennalta arvaamattomalla tavalla ja nopeudella.

Tampereen kauppakamari on ollut järjestämässä yksin tai kumppanien kanssa useita tilaisuuksia, jossa on pyritty jakamaan jäsenyrityksille tietoa ja vaikuttamaan suotuisasti talouden toimintaympäristöä koskeviin päätöksiin.

Verkossa pidetyt valiokuntien kokoukset ovat olleet rehellisyydessään vaikuttavia. Valiokuntien jäsenet ovat tuoneet esille omien yritysten ja toimialojen haasteita, ja tukea ja tsemppausta on yritetty antaa monin tavoin. Välillä pelkästään se, että saa puhua hankalasta tilanteesta, auttaa jaksamisessa.

Olen ollut kauppakamarin toiminnassa mukana jo vuodesta 2009. Silloin tulin jäseneksi finanssivaliokuntaan ja siellä toimin niin jäsenenä kuin puheenjohtajanakin aina siihen asti, kun edeltäjäni Jari Alanen ja vaalivaliokunnan silloinen puheenjohtaja Jani Vilpponen kysyivät halukkuuttani Tampereen kauppakamarin puheenjohtajaksi. Tätä nuijaa olen saanut nyt heiluttaa kolme vuotta ja syyskokouksessa oli aika antaa kapula seuraavalle viestinviejälle.

Puheenjohtajakaudellani unohtumattominta oli saada juhlia Tampereen kauppakamarin 100-vuotisjuhlaa ja siinä yhteydessä normaalia laajemmin muistella menneiden vuosikymmenten aikaansaannoksia. On myös ollut ilo ja kunnia olla Tampereen kauppakamarin ensimmäinen naispuheenjohtaja. Suomessa meitä naispuheenjohtajia on nyt kolme ja uskon, että samalla, kun naisjohtajien määrä kasvaa, saamme myös enemmän naisia kauppakamarissakin merkittäviin rooleihin.

Naisten nousu yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksiin edellyttää mielestäni sitä, että tuemme yrityksissä urakehitystä päällikkötehtävistä johtoon ja aina toimitusjohtajiksi saakka. Sitä kautta kasvavat valmiudet toimia tuloksekkaasti myös hallituksissa.

Sukupuolen lisäksi on tärkeää huolehtia hallituksen diversiteetistä laajemminkin. Olenkin ollut iloinen siitä, että Tampereen kauppakamarin hallituksessa on edustettuna monta toimialaa, eri ikäryhmää ja sukupuolta. Luovuus ja uudet ideat pääsevät hienosti esille avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Vielä lisää nuoremman polven ajattelijoita olisi hyvä saada mukaan toimintaan.

Alueellisen elinkeinoelämän kukoistus vaatii useita toimijoita. Kauppakamari toimii vahvasti yhteydessä Tampereen kaupunkiin ja muihin kuntiin, alueen kansanedustajiin, Pirkanmaan liittoon, yrittäjäjärjestöön, Business Tampereeseen ja Tampereen yliopistoon joitain tahoja mainitakseni. Kiitos yhteisestä tekemisestä – yhdessä olemme varmasti vahvempia.

Haluan kiittää tässä yhteydessä Tampereen kauppakamarin toimiston asiantuntevaa ja tehtäviinsä paneutuvaa henkilöstöä. Tavoitteeni puheenjohtajaksi ryhtyessäni oli vahvistaa sitä, että meidät nähdään halutuimmaksi yhteistyökumppaniksi alueemme elinkeinoelämän kehittäjänä. Teidän osaamisellanne ja asenteellanne tämä taatusti toteutuu jatkossakin.

Minna Metsälä
Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja 2018–2020

 

Scroll to Top