Voimmeko olla avuksi?


Hankekoordinaattori Anne Auramo,Tampereen NMKY.

Vahvalla osallisuudella yritykset voivat olla vaikuttamassa lasten tukemiseen ja vakuuttua siitä, että koordinoidulla mallilla tuki menee täysimääräisesti sinne minne sen kuuluukin mennä.

Keväällä on Tampereen NMKY:llä aloitettu STEA:n tukema OSALLISTUMAAN-toiminta, jossa yritysten ja yhteisöjen avulla mahdollistetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa elävien lapsiperheiden lasten harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on etsiä ja mallittaa uudenlaista toimintaa, joka tukee kaupunkien omaa toimintaa.

Hankkeen vahva taustaorganisaatio ja STEA:n valvottu tuki takaavat hankkeen luotettavuuden sekä vaikuttavuuden. Yritys saa palautteen avustuksen käytöstä ja voi halutessaan osallistua myös itse toimintaan.
Kukin yritys voi osallistua haluamallaan, heidän arvoihinsa sopivalla ja heille mahdollisella tavalla.

Muutamana esimerkkinä Matrocks Oy, joka on tarjonnut linja-autokyydin nuorten aikuisten eduskuntavierailuun, Elixia Onkiniemi tarjoaa ohjattuja harjoitusryhmiä nuorille, Tip Top Tuote Oy on antanut juomapulloja nuorten harjoituksiin, Ata Gears Oy mahdollistaa alakouluikäisten leirin talvilomalle.

Tuki voi olla luovasti ajateltuna mitä vain ja jokainen tuki sen suuruuteen tai määrään katsomatta on aivan yhtä arvokas. Hankkeen kautta yritykset halutessaan saavat näkyvyyttä ja tunnettuutta omalle toiminnalleen. Yrityksiltä odotetaan tänä päivänä paljon, joten haluamme hankkeena tuoda yrittäjyyttä hyvällä tavalla esiin ja näyttämään sille kuuluvaa arvostusta.

Huono-osaisuus voi olla monen asian summa, mutta koskaan se ei ole lapsen syytä.
Tällaisissa perheissä lapset kantavat huolta perheen taloudellisesta tilanteesta ja selviämisestä. Kaventunut toimintaympäristö ei mahdollista lapsen kykyjen hyödyntämistä eikä hänen osaamisensa kehittymistä oman potentiaalinsa mukaan. Yksikin mahdollisuus voi olla ratkaiseva tulevaisuuden suunnan kannalta.

Yhteistyökumppaniemme kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen, seurakunnan diakoniatyön, koulukuraattorien ja muiden järjestöjen yhteistyöllä löydetään ne, jotka eniten apua tarvitsevat ja se voidaan kohdentaa vaikuttavasti.

Joulunaikaan monet tahot järjestävät keräyksiä vähävaraisten perheiden tueksi.
OSALLISTUMAAN-hanke toimii läpi vuoden, on oiva lähiauttamisen mahdollisuus, joka toimii myös niinä aikoina, joihin jouluapu ei ylety.

Voimme olla avuksi ja tarjota lapsille sekä nuorille luottamusta tulevaan, uskoa omaan itseen ja omilla vahvuuksilla pärjäämiseen!

Anne Auramo
Hankekoordinaattori
Tampereen NMKY / YMCA Tampere
anne.auramo@ymca.fi

 

Scroll to Top