Tulosjohtajan akilleenkantapäät


Timo Uusiprosi.

Johtajauralle päätyvät usein henkilöt, jotka ovat keskivertoa enemmän tulos- ja tavoiteorientoituneita. Heillä on usein hallussaan nippu hyödyllisiä työelämätaitoja. He lähestyvät asioita vaikuttavuuden kautta selkeästi fokusoiden.

Johtajina he kommunikoivat kirkkaasti odotuksiaan. He lähestyvät asioita monesta eri näkökulmasta ja kykenevät usein myös tasapainottamaan eri näkökulmien välillä. Tulosjohtajien työotetta voi kuvata huomattavan aktiiviseksi. He todella haluavat – ja päämäärätietoisesti pyrkivät – vaikuttamaan tulevaisuuteen.

Tulosjohtajat tyypillisesti panostavat paljon tiimityöhön ja tiimin rakentamiseen. He tietävät, että toimivan tiimityön kautta päästään parempiin tuloksiin. Johtajina he rakentavat oman ja tiiminsä korkean motivaation ensisijaisesti haastavien tavoitteiden kautta. Tavoitteet kytkeytyvät selkeästi suurempiin strategisiin tavoitteisiin ja muutossykleihin.

Tulosjohtajan johtamisote rakentuu neljälle ydinuskomukselle:

  • Arvoni määräytyvät aikaansaannosteni ja vaikuttavuuden kautta
  • Selkeät tavoitteet ovat tie menestykseen
  • Mikäli vastaan tulee este, on vain työskenneltävä kovemmin
  • Minä olen se, joka on vastuussa

Entä ne akilleenkantapäät?

Tulosjohtajat päätyvät usein ottamaan liian paljon asioita samanaikaisesti työlle. Heille tuloksiin pääseminen on merkityksellisyyden kokemuksen ytimessä ja seurauksena voi olla epätervettä työelämäriippuvuutta. Pahimmillaan he saattavatkin uupua itse ja uuvuttaa myös ympäristöään.

Kovat tulospyrkimykset ja pinnan alla olevat johtajan identiteettiin kytkeytyvät epäonnistumisen pelot saattavat aiheuttaa myös työyhteisössä konflikteja. Seurauksena voi olla myös välttelykäyttäytymistä, jolloin vaikeaksi koettujen asioiden kohtaamista kartetaan. Tulosjohtaja johtaa sillä, mitä hän on, huolimatta siitä, haluaako hän sitä vai ei.

Jossain kohtaa työuraansa tulosjohtaja tuleekin johtamisessaan umpikujaan. Jotain tuntuu puuttuvan. Asiat eivät enää edistykään ja usko horjuu. Itsellä ja muilla.

Tulosjohtajalle esitän usein kolme täsmäkysymystä:

  1. Mikä on sinulle elämässä tärkeää ja miksi?
  1. Kuvaile minulle, mitä eroa on tavoitteiden saavuttamisella ja täyttymyksellä.
  1. Olemme usein itse oman kasvumme tiellä. Mitä tämä voisi sinun kohdallasi tarkoittaa?

Kysymykset koetaan monesti vaikeiksi ja hämmentäviksi. Konflikteja alkaa syntyä yhä enemmän johtajan oman pään sisällä. On haastavaa havaita, että jokin keskeinen ydinuskomus onkin korkeintaan osatotuus. Ei ole helppoa päästää irti jostain sellaisesta, joka on ollut oman identiteetin ja johtamisotteen ytimessä ja josta on työelämässä myös palkittu monin eri tavoin.

Tällaisessa tilanteessa johtaja tarvitsee korostuneesti (itse)myötätuntoa ja armollisuutta, jotka eivät tosin useinkaan ole niitä tulosjohtajan vahvimpia taitoja. Näitä voi onneksi kehittää.

Ensin kannattaa kuitenkin kääntää huomio toiminnan taustalla oleviin ydinuskomuksiin. Identiteetti, taustalla olevat uskomukset ja ajatukset ohjaavat arjessa tapahtuvaa toimintaa. Suurin vaikuttavuus saadaan aikaan näihin keskittymällä.

Se motivoi tulosjohtajaa. Tulokset näkyvät.

Timo Uusiprosi
yrityskulttuurin ja johtajuuden kehittäjä & Business Coach
Hohdin Oy
ICF Tampere


Tämän blogisarjan kirjoittajat kuuluvat ICF Tampereeseen, joka on ICF Finlandin paikallisryhmä. ICF on maailman suurin ammatticoachien yhteisö, jonka tavoitteena on edistää coachingin laatua ja ammattitaitoa maailmalla, Suomessa ja Pirkanmaalla.

 

Scroll to Top