Ottakaa win-win-mallia Parkanosta!


Johtava asiantuntija Milka Kortet, Teknologiateollisuus ry.

Yritys ja oppilaitos tutustuttavat yhdessä opiskelijoita työelämään.

Vanha viisaus on, että ennen todellista laatua tarvitaan harjoittelua sekä joskus harha-askeliakin. Tämä pätee myös oppilaitosten ja yritysten kumppanuusyhteistyöhön.

Teknologiateollisuus ry on viime vuosina kannustanut koulutuksenjärjestäjiä lisäämään yhteistyötä yritysten kanssa sekä solmimaan kumppanuussopimuksia – ja niitä onkin syntynyt kuin parhaana sienisyksynä! Esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan strategiaverkoston oppilaitokset ovat solmineet vuoden 2019 loppuun mennessä sopimuksia jo noin sadan teknologia-alan yrityksen kanssa.

Yhteistyöhön liittyvää harjoittelua on nyt riittävästi. On aika siirtyä kohti aitoa kehittämiskumppanuutta ja yhteistyön laadun parantamista.

Vientialojen teettämän selvityksen mukaan yrityskumppanuudet ja työelämäyhteistyö ovat koulutuksen järjestäjien strategisten tavoitteiden keskeisiä osia.

Yhteistyön lisäämisessä ovat auttaneet osaltaan ammatillisen koulutuksen reformi sekä työelämän rummuttama osaajapula. Haasteena ovat edelleen opettajien työelämätuntemuksen kehittäminen ja työelämässä tapahtuvan oppimisen ohjauksen resurssien riittävyys. Suhtautuminen yhteistyöhön on kuitenkin positiivista.

Parhaimmillaan oppilaitosten ja yritysten sopimukset ovat aitoja win-win-kumppanuuksia. Yritykset saavat ammattitaitoista uutta työvoimaa, oppilaitos saa yrityksiltä tukea työelämälähtöisen ammattitaidon kouluttamiseen ja ammattiin valmistuville on luonteva väylä työelämään. Tyypillisesti tutustumisvaiheen jälkeen yhteistyötä syvennetään, kun ihmiset ovat tulleet tutuiksi.

Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä on tuore Sasky-koulutuskuntayhtymän ja FennoSteel Oy:n laserleikkauskoneen yhteishankinta teräslevyn leikkaamiseen. Yhteistyön tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat nykyaikaisten koneiden käyttöön ja yritysten toimintatapoihin. Ammatti-instituutti Iisakin tiloihin Parkanoon sijoitettavalla laserleikkauskoneella leikataan FennoSteelin tuotteisiin ja oppilastöihin tarvittavia osia.

Vastaavantyyppisiä yhteistyöesimerkkejä on lukuisia muita.

Toivonkin, että tulevaisuudessa oppilaitokset osaavat tarjota palveluja myös laajemmin yritysten osaamisen kehittämistarpeiden ennakointiin, kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Milka Kortet
johtava asiantuntija
Teknologiateollisuus ry

 

Scroll to Top