Infrarakentaminen supistuu, tilanne Tampereella vakaa


Selvitysten mukaan investoinnit liikenneinfraan, erityisesti raideliikenteeseen, kääntävät kasvukeskuksissa asuntotuotannon nousuun. Tampereen Sammonkadullekin on syntynyt vetovoimaisia rakennuspaikkoja ratikkalinjan varteen.

Suuret raideliikennehankkeet eivät todennäköisesti etene nykyisellä hallituskaudella teollisuuden ja yritysten toivomalla vauhdilla.

Hallitus ryhtyy neuvottelemaan kuntien ja muiden julkisyhteisöjen kanssa perustaakseen kaksi hankeyhtiötä suunnittelemaan suuria raideliikennehankkeita. Hankeyhtiöt olisivat Suomi-rata Helsingistä Tampereen kautta pohjoiseen ja Turun tunnin juna. Liikenneministeri Sanna Marinin mukaan toteuttamispäätöksiä ei ehdittäisi tehdä tällä hallituskaudella, sillä pelkkä suunnitteluvaihe kestää 6–8 vuotta.

Rakennusteollisuus RT reagoi syyskuun alussa hallituksen tiedonantoon vaatimalla suunnittelun nopeuttamista.

– Varsinaiset hankkeiden toteuttamispäätökset on mahdollista tehdä jo ennen suunnittelun valmistumista, jos poliittista tahtoa löytyy. Myös kuntapäättäjien pitäisi reagoida ripeästi, totesi Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Selkeät päätökset lisäisivät Randellin mukaan eri osapuolten sitoutumista ja luottamusta hankkeisiin sekä saisivat sijoittajat liikkeelle. Nopealla etenemisellä turvattaisiin myös hankkeiden EU-rahoitus.

Tampereella muuta maata valoisampaa

Tamperelainen rakennusmarkkinoiden asiantuntijayritys Forecon katsoo hallituksen raidehankkeita infrarakentajien näkökulmasta.

– Useita vuosia kestävä suunnitteluvaihe on infraa rakentaville yrityksille pitkä aika, toteaa toimitusjohtaja Markku Riihimäki.

– Kuokka pitäisi saada maahan huomattavasti nopeammin ja muita hankkeita alulle, sillä näkymät ovat heikentyneet. Talonrakennusalan vilkkaat vuodet ovat ruokkineet myös infrarakentamista, mutta nyt rakentamisen suhdanne on kääntynyt laskuun ja isoja infrahankkeita on pantu vireille vähänlaisesti, sanoo johtava asiantuntija Pekka Pajakkala.

Infrarakentamisen tulevaisuus on kuitenkin Tampereella valtakunnan ennusteita parempi. Jättihankkeet, kuten raitiotien, Kannen ja areenan sekä Sulkavuoren puhdistamon rakentaminen, pitävät alan toimijat kiireisinä.

Ratikka kiihdyttää asuntorakentamista

Isot infrahankkeet lisäävät Pajakkalan ja Riihimäen mukaan Tampereen vetovoimaa ja kasvua. Liikenneinfrahankkeet ohjaavat merkittävällä tavalla myös asumisen ja toimitilojen sijoittumista kaupungissa. Taustalla on valtion ja Tampereen laatima maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimus.
– MAL-sopimuksen mukaan valtion rahoituksen ehtona on, että raide- ja muiden julkisten liikenneyhteyksien varrelle kaavoitetaan ja rakennetaan asuntoja ja toimitiloja.

– Pääkaupunkiseudulla sopimukset ovat selvästi vauhdittaneet asuntorakentamista ja liikennehankkeita. Esimerkiksi Kehäradalla ja Länsimetrolla on ollut suuri ohjausvaikutus asuntotuotantoon, samalla myös muuttoliikkeeseen. Sama kehitys on nähtävissä pienemmässä mitassa myös Tampereen raitiotien rakentamisessa, Pajakkala ja Riihimäki sanovat.

Teksti ja kuva Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top