Ei strategiaa ilman viestintää


Tulus Oy:n toimitusjohtaja, viestintäasiantuntija Liisa Oksanen.

Yrityksen strategia toimii vasta silloin, kun se vaikuttaa organisaatiossa työskentelevien ajatteluun ja käyttäytymiseen.

Viestintä on tärkeä yrityksen johtamisen työkalu. Tätä kiistatonta tosiasiaa voi perustella monelta kantilta ja kaikkein parhaiten silloin, kun viestintä on kiinteästi mukana heti yrityksen liiketoimintastrategian luomisesta lähtien.

Kun viestinnän näkökulma ja osaaminen – mieluiten ihka oikean viestinnän ammattilaisen muodossa – on mukana strategiatyössä, tieto kulkee ja johto saa tarvitsemaansa viestinnällistä tukea. Suunnitelmallinen viestintä vahvistaa ja terävöittää yrityksen brändiä ja julkisuuskuvaa sekä toimii oleellisena tukena muun muassa myynnissä ja rekrytoinneissa. Se auttaa yritystä myös muutoksessa ja kriisitilanteista selviytymisessä.

Viestinnän ammattilainen on tärkeä apu, kun halutaan muotoilla ja sanoittaa yrityksen arvot ja tavoitteet arjen tasolle siten, että jokaisen työntekijän on niihin helpompi sitoutua ja samaistua. Yrityksen strategiahan toimii vasta silloin, kun se vaikuttaa organisaatiossa työskentelevien ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen. Ja vasta tätä kautta sen on mahdollista välittyä myös ostopäätöksiä tekeville asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Johtaja: johdata viestintä, markkinointi ja myynti yhteen

Vaikka viestinnän strateginen merkitys ymmärretään jo laajasti, arjessa viestintä valuu yhä usein yksittäisen tiedottajan, viestintäpäällikön tai viestintäorganisaation harteille ilman, että yrityksen johto on siihen sitoutunut. Hämmästyttävän usein vieläpä viestintä, markkinointi ja myynti kulkevat kaikki omia polkujaan. Pahimmillaan samoja asioita tehdään päällekkäin eri tiimeissä sen sijaan, että viestintä ja markkinointi – joita tuskin voi enää edes toisistaan erottaa – sekä myynti toimisivat yhdessä toinen toistaan tukien ja toistensa osaamista hyödyntäen.

Johtaja: jos tämä kuulostaa tutulta, ei hätää – asiaa ei ole vaikea korjata. Kaikilla yllämainituilla ammattilaisilla on kiistatta sama päämäärä: yrityksen liiketoiminnan tukeminen. Lähtökohta ammattilaisten tiiviiseen yhteistyöhön on siis ilmeisen hedelmällinen. Yhteistyön hyöty voi tuloutua hämmästyttävällä määrällä säästynyttä aikaa, kun myynti saa tuekseen suoraan sermin takaa viestinnän suuntaviivat ja kokemus viestinnän toimivuudesta myynnin tukena kulkeutuu paluupostina samaa tahtia.

Kun olet päässyt hyvään vauhtiin konkreettisten muutosten tiellä, varmista samalla, että markkinointi- ja myyntitiimisi on hyvin edustettuna siellä, missä yritystä viedään eteenpäin: ainakin johtoryhmässä ja strategiatyössä.

Kun yhteistyö on kunnossa ja suunta selvillä, on hyvä siirtyä käytännön toimiin. Strategisia tavoitteitahan ei saavuteta, jos niihin ei linkity konkreettisia toimia, ja jos näitä toimia ei myös viedä käytäntöön.
Nykypäivänä ei kannata yrittää suunnitella maailmaa valmiiksi, vaan mieluummin olla herkästi valmis kokeilemaan, seuraamaan toimien toimivuutta ja tarvittaessa muuttamaan tekemistä. Viestinnän merkitys korostuu tässäkin.

Onnistunut viestintä vaatii yritykseltä ja sen johdolta avointa keskusteluilmapiiriä, resursseja ja suunnitelmallisuutta. Uusia näkemyksiä ja lisäkäsiä tuovat tarvittaessa myös ulkopuoliset viestinnän ammattilaiset.

Liisa Oksanen
toimitusjohtaja, viestintäasiantuntija
Tulus Oy

 

Scroll to Top