Coachaten eläkkeelle


Pirta Hautala.

Työuran aikana eteemme tulee lukuisia murroskohtia, joista toiset ovat toivottuja, osa ei niinkään. Toiminta- ja harkintakykymme voivat olla huipputerässä murroksissa ja muutoksissa – tai sitten eivät.

Murroksessa voi olla kyse siirtymisestä uuteen tehtävään tai asemaan, eläkkeelle jäämisestä tai organisaation tai toimintamallien merkittävästä muutoksesta. Hämmennyksen määrä vaihtelee, ja tämä voi tulla yllätyksenä sekä itselle että muille osapuolille.

Oma kokemukseni henkilöstön kehittäjänä, aikaisemmin palveluntarjoajan ja nyt ostajan roolissa on, että coaching on hyvin vaikuttavaa ja hyödyllistä työuran erilaisissa murroskohdissa.

Coachingissa tarjoutuu aika ja paikka

 • puntaroida tilannetta,
 • hahmottaa kokonaiskuvaa,
 • keskittyä olennaiseen,
 • ottaa etäisyyttä kipukohtiin,
 • katsoa eteenpäin,
 • rauhoittua tai innostua.

Coachin esittämät kysymykset auttavat coachattavaa ajattelemaan tilannettaan eri näkökulmista ja usein avaamaan solmukohtia. Coachin tuella omia vahvuuksiaan tunnistaessa vahvistuu myös luotto itseen ja tulevaan.

Itseäni kiinnostaa erityisesti eläköityminen työuran murroskohtana ja miten samalla niin toivottu ja odotettu muutos aiheuttaa onnistuessaankin melkoisesti hämmennystä ja stressiä. Kohtaavatko työnantajan ja lähtijän odotukset osaamisen ja tiedon tallentumisesta organisaatioon? Vai lähteekö tieto eläköityvän mukana? Säilyykö kaikilla hyvä mieli ja keskinäinen arvostus?

Fimlabissa eläköityminen on nähty tärkeänä osana työuraa, murroskohtana, joka halutaan hoitaa hyvin. Loimme syksyllä 2020 toimintamallin, jolla on kaksi tärkeää tavoitetta: osaamisen ja tiedon jakaminen ja tallentaminen osana eläköitymisprosessia sekä eläkkeelle lähtijän arvostaminen ja siirtyminen eläkkeelle hyvällä mielellä.

Toimintamallin yhtenä osana eläkkeelle lähtijälle tarjotaan mahdollisuutta osallistua Hyvällä mielellä eläkkeelle -valmennukseen, jossa pienryhmässä yhdessä pysähdytään tämän työelämän murrosvaiheen äärelle. Coachingin keinoin kerrataan ensin työuran eri vaiheet, arvostetaan tehtyä ja nähtyä sekä annetaan tunnustusta omalle osaamiselle. Seuraavaksi on tärkeää puhua ja purkaa muutokseen liittyviä huolia samoin kuin toiveita, vahvistaa luottamusta tulevaan ja lopuksi rohkaistua unelmoimaan. Organisaation sisäisen coachin ja vertaisryhmän kanssa näkökulmat laajenevat ja yhdessä saadaan solmukohtia auki.

Hyvällä mielellä eläkkeelle -valmennus on toteutettu neljästi ja sen vastaanotto on ollut kiittävää. Niinpä seuraava ryhmä kokoontuu jälleen lokakuussa.

Eläköitymisvaiheen coachauksen hyödyt ovat olleet sekä lähtijöille että meille organisaationa kiistattomia:

 • arvostuksen tunne vahvistuu molemmin puolin,
 • lähtijän on helpompi siirtää ja jakaa osaamistaan, erityisesti hiljaista tietoaan, kun sen on ensin tunnistanut,
 • murroskohdan ja muutoksen aiheuttama stressi vähenee – hyvinvointi lisääntyy,
 • lähtijän kokemus minäpystyvyydestä kasvaa – hyvinvointi lisääntyy,
 • positiivinen vaikutus työnantajakuvaan,
 • vertaisryhmässä ei olla yksin muutoksen keskellä.

Lisäksi hyötynä ja mieluisana yllätyksenä voin kertoa, että useimmat osallistujat eli hyvällä mielellä eläkkeelle siirtyneet ovat halunneet jatkaa töissä arvostettuina ja odotettuina keikkalaisinamme.

Coaching voimaannuttaa ja ajatteluttaa työuran eri vaiheissa. Coachingiin tehdyt satsaukset tulevat moninkertaisina takaisin.

Pirta Hautala
henkilöstön kehittämispäällikkö
Fimlab Laboratoriot Oy

 

Scroll to Top