TET uudistuu tavoitteelliseksi

Tampereella on menossa yläasteikäisten työelämään tutustumisjaksojen ryhtiliike: TETistä kehitetään tavoitteellinen ja hallittu.


Sen on tarkoitus olla nuoren ja työelämän yhteyksiä pidemmällekin jalostavan polun alku. Tavoitteena on uudistaa Tampereen kaupungin TET- ja KesäTET-prosesseja, luoda uusia monenkeskisiä oppimisympäristöjä ja -instrumentteja sekä oppimista tukevia ja täydentäviä polkuja, jotka ulottuisivat TETistä 2. ja 3. asteen työharjoittelujaksoihin ja kesätyöpaikkoihin.

– TETin työpanos koko valtakunnassa on vuosittain noin 30 000 henkilötyökuukautta. Jos TETiin mennään sinne, mihin aita on matalin ja jakso hoidetaan molemmin puolin ”vasurilla”, ketä se hyödyttää? kysyy Juha Koivunen, joka havahtui TET-problematiikkaan, kun oma poika Daniel alkoi hakea TET-paikkaa. Hän on myös omassa työssään kehittänyt yhteistoimintamalleja ja työkaluja koulutukseen ja työllistymiseen liittyviin haasteisiin.

Noin vuosi sitten Daniel ja Juha alkoivat yhteistyössä mentoroinnin merkitystä pohtineen Simo Lahtisen kanssa miettiä TETin tavoitteellisuutta: mitä nuori haluaa TET-jaksoltaan, miten hän saisi kokemuksia, jotka tukisivat ja palvelisivat koulutus- ja työllistymispolulla jatkossa? Miten nuori tunnistaisi vahvuuksiaan, toiveitaan ja tavoitteitaan?

Viime vuonna asiaa kehiteltiin yhteistyössä muun muassa Tampereen kauppakamarin, Smart Tampereen sekä Tampereen perusasteen oppilaanohjauksen ja ennen kaikkea nuorten kanssa.

– Olemme hahmotelleet Gen Z -portaalia ja palveluympäristöä. Siinä eri sidosryhmät koordinoivat ja rakentavat yhteistyötä. Nuori luo portaaliin oman portfolionsa, tekee koulutussuunnitelmaa ja tutustuu eri ammatteihin, oppii myös itsensä johtamista ja rakentaa jo omaa verkostoaan – digitalisoi omia taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Nuorethan osaavat valtavasti asioita, monta kertaa harrastustensa kautta, mikä ei koskaan näy koulutodistuksessa, Koivunen muistuttaa.

Yrityksistä mentorivoimaa

Uudenlaista TETiä aiotaan pilotoida viidessä tamperelaisessa koulussa, oppilaita on mukana noin 600. Tarkoitus on elää uudenlaisen TETin mukaan ensi syksynä, ja töitä tehdään jo keväällä. Nuoria ja yrityksiä yhdistetään niin, että nuoret voisivat jo kesän aikana valmistautua jaksoon ja prepata vaikka englannin kieltään, jos sitä tulevalla jaksolla pääsevät tavoitteidensa mukaisesti käyttämään – ja oppimaan.

– Olemme rakentamassa TETiin mentorointikonseptia. Yritämme luoda nuorille koulutus- ja työllistymiskontekstiin samanlaista vertaismentorointia, kuin seurakunnilla ovat rippileirien isoset. Kauppakamarin ja yritysten kanssa olemme miettineet, miten työelämän edustajista saataisiin mukaan vapaaehtoisia mentoreita. Tarkoitus on perehdyttää mentorit nuorten kohtaamiseen ja yhteistyön tekemiseen heidän kanssaan. Heitä perehdyttävät partneriorganisaatioidemme nuorisotyön ammattilaiset yhteistyössä koulutoimen ja perusopetuksen edustajien kanssa OPS 2016:n mukaisesti.

Mukaan haetaan kaikenkokoisia yrityksiä. Juha Koivunen on jo huomannut, että yrityksissä on selkeä halu uudistaa prosessia ja yhdistää itsensä nuoriin, tehdä kasvatusyhteistyötä ja yhteistyötä nuorten kanssa.

Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja Peer Haataja sanoo, että uudistuksella halutaan parantaa nuorten ensimmäistä valintaa.

– Kun TETiin valmistautuminen tehdään aikaisempaa perusteellisemmin ja nuoren oma motivaatio ja mieltymykset huomioon ottaen, TETistä saadaan nykyistä enemmän irti ja se tukee nuoren näkemyksiä siitä, mitä hän jatkossa haluaa opiskella.