Business Finland vauhdittaa yritysten kansainvälistymistä

Tavoitteena on ohjata jokainen Business Finlandiin yhteyttä ottava yritys oikealle palvelupolulle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.


Teknologiakeskus Tekesistä ja yritysten kansainvälistymistä edistävästä Finprosta muodostettu Business Finland aloitti toimintansa vuoden alussa. Tavoitteena on, että kansainvälisille markkinoille tai liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävillä yrityksillä olisi käytettävissään yhden luukun periaatteella toimivat julkiset palvelut keväästä 2018 alkaen.

Business Finlandin organisaatiota ja resursseja on pääjohtaja Pekka Soinin mukaan mitoitettu niin, että saadaan riittävän hyvä tarttumapinta suomalaisiin yrityksiin ja kohdemarkkinoihin ulkomailla. Business Finlandilla on oma edustus 15 maakunnassa ja yhteydenotto onnistuu myös alueellisten Team Finland -koordinaattoreiden kautta. Ulkomaanverkostoa vahvistetaan tiivistämällä yhteistyötä muun muassa ulkoministeriön kanssa.

– Keskustelu ja sparraus ovat Business Finlandin tarjoamien palvelujen keskiössä. Tavoitteena on ohjata jokainen yhteyttä ottava yritys oikealle palvelupolulle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, toteaa Soini.
Digitaaliset palvelut auttavat ensimmäisen vaiheen kartoittamisessa. Henkilökohtaisiin keskusteluihin siirrytään, kun asiakkaan konkreettiset tarpeet ja tavoitteet on kartoitettu.

– Lähtökohtana on, että palvelumme perustuvat asiakasyritysten todellisiin tarpeisiin, Soini toteaa.

Tarvittaessa Business Finland ohjaa yrityksiä muiden palveluntuottajien luokse, esimerkiksi ulkoministeriölle tai rahoitusta tarjoavalle Finnveralle. Ulkoministeriö on tärkeässä roolissa tietyissä maissa, joissa virallinen taho voi toimia ovien avaajana yrityksille.

Business Finlandin tavoitteena on kytkeä Suomessa ja ulkomailla tuotettavat palvelut yhteen saumattomasti. Keskeisissä kohdemaissa on Business Finlandin omien edustajien lisäksi tarjolla myös yksityisiä konsulttiyrityksiä, joiden palveluja ja toimintaa arvioidaan järjestelmällisesti laadun takaamiseksi.

– Kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille tarjoamme neuvontapalvelujen ja sparrauksen lisäksi myös rahoitusta. Voimme esimerkiksi rahoittaa ensimmäisen markkinaselvityksen, jonka perusteella suunnittelemme seuraavia askeleita yhdessä asiakkaan kanssa.

Pekka-Soini netti

Pekka Soini näkee kauppakamarit tärkeänä yhteistyökumppanina Business Finlandille. Kauppakamarien järjestämät verkostoitumistilaisuudet ja niissä käytävät vertaiskeskustelut antavat arvokkaita neuvoja ja rohkeutta lähteä
esimerkiksi valloittamaan naapurimaan markkinoita.

Tarvitaan halu kasvaa

Yrityksen halu kasvaa ja laajentaa toimintaansa uusille markkinoille on keskeinen kriteeri, kun Business Finlandin asiantuntijat päättävät, miten paljon ja missä muodossa yksittäiseen asiakkaaseen panostetaan. Kasvuhalukkuus mitataan muun muassa sillä, paljonko yritys on valmis tekemään työtä ennen toiminnan laajentamista ulkomaille.

– Kotityöt pitää tehdä ja huolella. Esimerkiksi kohdemaan kulttuuriin voi perehtyä ja erilaisia tapaamistilanteita voi harjoitella etukäteen, Soini sanoo.

Teksti Patrik Lindfors Kuva Business Finland