Tampere3 – enemmän kuin osiensa summa

Niin kauan kuin Tampereen kauppakamari on tehnyt vaikuttamiskyselyjä, oppilaitosyhteistyö on aina ollut kolmen tärkeimmän asian joukossa.


Kun kauppakamarin hallitus päätti lähteä tukemaan Tampereen uuden yliopiston ja säätiön perustamista, siihen oli vahva jäsenkunnan antama mandaatti.

Tampere3 on huippuhieno hanke, niin opiskelijoiden, henkilökunnan, tutkimuksen, opetuksen kuin elinkeinoelämänkin näkökulmasta. Se on kokonaisuutena enemmän kuin osiensa summa, ja parhaimmillaan siitä hyötyvät kaikki – eivätkä vain Tampere ja Pirkanmaa, vaan koko Suomi.

Maailma muuttuu niin nopeasti, että osaamista on pystyttävä jakamaan ja yhdistämään. Uusi ja hieno syntyy rajapinnoilla. Tampere3 antaa opiskelijoille entistä paremmat mahdollisuudet opiskella poikkitieteellisesti ja hyödyntää tarjolla olevaa opetusta yli omien koulutusalarajojen. Se mahdollistaa myös eri toimijoiden entistä tiiviimmän yhteistyön ja sen, että eri alojen opiskelijat ja huippuasiantuntijat kohtaavat toisensa entistä helpommin.

Tähtäimen pitää olla maailmanliigassa. Tampere3-hankkeella haetaan hartioita vastata globaaliin kilpailuun, myös yliopistojen kesken. Kansainvälisen tason tutkimuksella ja koulutuksella on iso merkitys elinkeinoelämälle, sillä meidän yrityksemme kilpailevat maailman huippuyritysten kanssa.

On tärkeää, että uuden yliopiston takana on siihen vahvasti sitoutuneita tahoja ja että hanke saadaan maaliin tavoitellussa aikataulussa, vaikka aikataulu äärimmäisen tiukka onkin. Tämä toki edellyttää, että rahoituksen on oltava kunnossa, ja siksi tiiviitä yhteyksiä opetus- ja kulttuuriministeriöön on pidettävä yllä. Kaikkien osapuolien on nähtävä kokonaisuus, käytävä keskustelua ja pystyttävä tekemään päätöksiä.

Juuri nyt on vielä pieniä ja hieman isompiakin asioita selvitettävänä, mutta niistä voidaan päästä yli. Esimerkiksi strateginen johtaminen, yhdistymishankkeen aikataulu ja lisärahoitus ovat neuvoteltavissa olevia ja yhteisymmärryksessä linjattavia kokonaisuuksia.

Kauppakamari on jo pitkään ollut aktiivinen yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittämisessä muutenkin. Tuoreimpia esimerkkejä on Kampuskamari. Jo aiemmin hyvää yhteistyötä on tehty Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun ja toki myös Tampereen yliopiston kanssa, mutta nyt se nousi aivan uudelle tasolle. Uskon, että juuri Kampuskamari-tyyppistä työtä voidaan laajentaa uudessa yliopistossa.

Tampere3 on iso investointi, ja investointeja on Tampereen seudulla ollut ja on tulevaisuudessa muitakin: yliopistollinen sairaala, tunneli, raitiotie, Tesoman liikekeskus, Ratinan kauppakeskus, hyvään alkuun päässyt lentoyhteyksien kehittäminen. Kaikki ne vauhdittavat Tampereen kasvua ja vahvistavat Tampereen asemaa maan toisena isona keskuksena.

Asioita pitää tehdä, jotta päästään eteenpäin. Eipä haittaisi, jos vielä kolmas raide saataisiin Helsingin ja Tampereen välille. Sekin koituisi laajemmaksi hyödyksi myös Seinäjoen, Jyväskylän ja Oulun suuntaan.

Jari Alanen

aluejohtaja, Kesko

Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja