Jotain vanhaa, uutta, lainattua ja sinistä

Pohdiskellessani uutta, mieluista luottamustehtävääni ja Tampereen kauppakamarin tulevaisuutta, löysin yhtäläisyyttä vanhasta hääperinteestä. Morsiamen juhla-asussa halutaan edelleen olevan ”jotain vanhaa, jotain uutta, jotain lainattua ja jotain sinistä”.


Loru itsessään on peräisin viktoriaanisesta Englannista, mutta se on levinnyt moneen maailman kolkkaan, myös Suomeen.

”Jotain vanhaa” symboloi morsiamen suhdetta perheeseensä ja menneisyyteensä. Myös meillä Tampereen kauppakamarissa on hyvä muistaa kauppakamaritoiminnan juuret ja historia. Perustehtävänäkökulma on syytä pitää kirkkaana: kauppakamarit vahvistavat yritysten menestystä ja kilpailukykyä alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

”Jotain uutta” kuvastaa sitä, että elämässä alkaa avioliiton myötä uusi luku. Kauppakamarissa on ehdoton menestymisen edellytys, että osaamme ennakoida ja käydä rohkeasti kohti tulevaa. Kauppakamari voi toimia skenaroinnin ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksien luotaajana myös niille hieman pienemmille yrityksille, joilla ei välttämättä ole omaa organisaatiota tällaiseen suunnitteluun.

”Jotain lainattua” merkitsee hääperinteessä sitä, että morsiamella tulee olla jotain lainattua onnellisesti naimisissa olevalta naiselta. Lainaamisperinne voi myös muistuttaa läheisestä ystävyydestä lainaajan kanssa. Lainata voimme varmasti niin Keskuskauppakamarilta kuin alueellisilta sisaryhdistyksiltämmekin. Voimme myös toimia lainan antajina. Meillä jokaisella on vahvuuksia ja pystymme parantamaan toimintaamme jakamalla hyviä ajatuksia, käytäntöjä ja auttamalla toisiamme.

”Jotain sinistä” kuvastaa hääperinteessä uskollisuutta, puhtautta ja luotettavuutta. Sininen on meille suomalaisille myös isänmaan väri. Luotettavuus on yksi kauppakamarijärjestön arvoista. Kauppakamari hoitaa kaikkia sille annettuja tehtäviä korkeatasoisesti ja luotettavasti. Kauppakamareiden tuottama tieto on oikeaa ja ajantasaista.

Avioliiton satamaan on valmis astumaan silloin, kun haluaa vakain aikein yrittää rakentaa yhteistä tulevaisuutta. Rakentamista helpottaa, jos käsitys tulevaisuudesta on samansuuntainen. Liike-elämässä elämme suuren muutoksen aikaa: digitalisaatio, robotisaatio, globalisaatio ja toimialamurrokset vakiintuneiden toimintamallien murtumisineen asettavat meidät kaikki pohdinnan eteen. Millä tavalla pystymme hyödyttämään asiakkaidemme tiedostettuja ja tiedostamattomia tarpeita tulevina vuosina? Millaista osaamista ja koulutusta tarvitsemme yrityksemme menestystä siivittämään? Kauppakamarin tarjoama verkosto auttaa yrityksiä rakentamaan kuvaa tulevaisuudesta ja uudistuvista asiakastarpeista.

Kuten morsiamellakin tärkeintä ei ole puku vaan se mitä sen sisällä on. Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma ohjaa vahvasti tekemistämme vuoden aikana. Erilaiset liikkumisen ja liikenteen investoinnit sekä työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen liittyvät asiat nousevat listallamme kärkeen.

Kauppakamarilta edellytetään uusiutumiskykyä ja toiminnan monipuolista kehittämistä, sillä kauppakamarit kilpailevat entistä enemmän ihmisten ja yritysten mielenkiinnosta ja ajasta muiden järjestöjen ja verkostojen kanssa. Tavoitteemme on, että Tampereen kauppakamari tilaisuuksien järjestäjänä, yhteistyökumppanina ja tiedon tuottajana on tulevaisuudessakin laadun tae.

Minna Metsälä

puheenjohtaja
Tampereen kauppakamari

toimitusjohtaja
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva