Periksi ei anneta!

EU-vaalit käydään toukokuussa. Tuleva viisivuotiskausi on erilainen kuin vielä hetken menossa oleva. Euroopan tilanne on monelta osin muuttunut. Ukraina, talouden taantuma ja maailmanlaajuiset geopoliittiset muutokset vaikuttavat samaan aikaan. Erityisesti elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kannalta Euroopan unionissa tehdään merkittävä määrä päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän jokaisen elämään ja yritystoiminnan edellytyksiin.

EU-päätöksenteko ei ole mitään avaruustiedettä. Tulevalla kaudella on tärkeää nostaa esiin muutamia teemoja, jotta Pirkanmaalla yrityksillä ja elinkeinoelämällä olisi paremmat edellytykset toimia:
Suomi on noin viiden miljoonan asukkaan sisämarkkina-alue. Siksi tulisi rakentaa toimiva Euroopan kokoinen 500 miljoonan ihmisen sisämarkkina-alue. Samoin kuin Kanadan kanssa viime vuonna, pikaisesti tulee saada vapaakauppasopimus USA:n kanssa. Sisämarkkinoita on laajennettava energiamarkkinoille ja muun muassa digitaalisen sisällön tuotantoon.
Suomessa on maailman puhtain metalliteollisuus. EU:n on huolehdittava siitä, että jatkossakin Suomessa ja Euroopassa on teollisuutta. Siksi on säädettävä kilpailukykyä tukevia ympäristötavoitteita ja määräyksiä. Nyt on käynyt niin, että meidän ilmastopoliittiset linjauksemme ovat päinvastoin haitanneet ilmastonmuutostaistelua, kun Eurooppaan tuodaan halpoja raaka-aineita maista, joissa teollisuudella ei ole mitään ilmastovelvoitteita.
Epävakaassa maailmassa lainsäädännön on edustettava ennustettavuutta ja tuotava vakautta. Jatkuvaan säädöstulvaan on saatava joku roti. Ei voi olla niin, että yritykset ja yksityiset ihmiset kohtaavat yhä raskaamman hallinnon ja byrokratian. Hyville, luoville ratkaisuille ei ole enää kohta tilaa, koska itse sääntelyllä ja lisäsäädöksillä estämme järkevän toiminnan. Tämä koskee myös valtion säädöstehtailua. Tässä toimisi hyvin periaate: vähemmän, mutta parempaa.
Suomalaiselle ja eurooppalaiselle teollisuudelle on mahdollistettava riittävä innovaatiorahoitus. Euroopan tuotannon kilpailukyky on palautettava. Tämä vaatii budjettitasoisia ratkaisuja, joilla voidaan edistää uusien innovaatioiden syntymistä, vaikuttavaa perustason tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä kasvuun pyrkivien yritysten riskinottokykyä.
Yrityksille onkin mahdollistettava kansainvälistymiseen ja markkinoille pääsyyn riittävä rahoitus. Kaikkien yritysten ja erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä tukeva rahoitus on tärkeää. Pk-yritykset työllistävät merkittävän määrän ihmisiä, ja juuri pk-sektorilla on myös suurin kasvupotentiaali. Näiden yritysten käytössä on oltava riittävät asiantuntija- ja rahoitusresurssit.
EU ottakoon roolia isoissa asioissa, esimerkiksi rajaturvallisuudessa, yhteisessä ulkopolitiikassa ja rikollisuuden torjunnassa. Valtakunnallisesti on jatkettava normien purkamista. Yrityksien toimintaedellytysten turvaaminen laajasti Euroopassa on ehdottomasti myös Pirkanmaalla toimivien yritysten etu
On tehtävä hartiavoimin töitä, jotta Pirkanmaa jatkossakin menestyisi osana Eurooppaa. Periksi ei anneta!


Jari-Andersson Mauri-HeinonenJari Andersson

EU-vaaliehdokas Pirkanmaalta, rehtori
Kuva: Mauri Heinonen