Kampuskamari starttaa hyvällä sykkeellä

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu ja Tampereen kauppakamari ovat ottaneet kauppatieteellisen täsmäloikan koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tiellä.

 

Keväällä itämään laitettu yliopiston ja yritysten yhteistyötä syventävä Kampuskamari on nimittäin valmis tekoihin.
– Tarkoitus on lisätä kauppatieteiden näkökulmasta yritysten ja yliopiston yhteistyötä ja kauppatieteiden opiskelijoiden työelämäyhteyksiä. Kampuskamari on tässä yksi askel. Tärkeää on miettiä laajemminkin, mikä toistaiseksi hyödyntämätön potentiaali yhteistyössä on, arvioi yksi hankkeen puuhamiehistä, palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi.
Kampuskamari yhdistää tietyt, opetusohjelmaan viedyt kauppatieteen opintojaksot ja kauppakamarin jäsenyritysten tarpeet ja kiinnostuksen.
Yhteistyön tapoina ovat nyt harjoitustyöt, jolloin opiskelijaryhmä toteuttaa yrityksessä harjoitustyön yrityksen valitseman opintojakson teemaan liittyen, sekä vierailut yrityksissä ja yritysten edustajien vierailut opintojaksoilla. Kampuskamari voi jatkossa heijastua myös alueellisesti vaikuttaviin tutkimusavauksiin sekä gradu- ja kanditutkielmiin.

Yi 30 yritystä mukana pilotissa

Yliopistolta opintojaksojen vastuuopettajia on nimetty yhteyshenkilöiksi yrityksiin päin. He katsovat yliopiston sisällä kullekin yritykselle sopivan kokonaisuuden, määrittävät harjoitustöiden ja yritysvierailujen tarkemmat teemat ja toteutustavat, informoivat yrityksiä aikatauluista. Mukaan ilmoittautuneet yritykset ovat puolestaan valinneet kiinnostuksen kohteensa opintojaksoissa ja nimenneet oman yhteyshenkilönsä.
– Mukaan lähti yli 30 hyvin erikokoista ja eri toimialojen yritystä. Olen määrään tyytyväinen. Myös opintojaksojen ja yritysten kiinnostuksen kohteiden tarjotin saatiin koottua kivuttomasti, Saarijärvi kertoo.

Positiivisia hankauspintoja

Toinen hankkeen moottoreista, Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja Jari Alanen huomauttaa, ettei tietenkään kukaan tiedä, minkälaisia ammattilaisia tarvitaan 10–15 vuoden kuluttua.
– Mutta kun yhteistyötä tiivistetään, voi löytyä uutta ajattelua. Toivottavasti positiivisia hankauspintoja syntyy.
Edunvalvontajohtaja Peer Haataja muistuttaa, että yritykset ovat entistä valmiimpia: viime syksynä tehtyyn osaamistarvekartoitukseen vastanneista 90 prosenttia yrityksistä ajatteli, että niiden pitää tehdä oppilaitosyhteistyötä.
Opiskelijatkin ovat valmiita. Tampereen yliopiston kauppatieteilijöiden Boomi ry:n yrityssuhteista vastaava Teemu Toivonen ja puheenjohtaja Heta Häkkinen tietävät opiskelijoiden kaipaavan opintoihinsa lisää työelämälähtöisyyttä ja yritysten konkreettisia ”tosielämän caseja”.
– Tärkeää on myös, että opiskelijat tutustuvat muihinkin pirkanmaalaisiin yrityksiin, kuin niihin isoihin ja ilmeisimpiin. Emme tunne alueen työmahdollisuuksia, ja helposti kauppatieteiden maisterit suuntaavat valmistuttuaan työnhakuun pääkaupunkiseudulle. Kun tietoisuus alueen työpaikoista paranee, kohtaanto-ongelma pienenee, he arvioivat.
Kampuskamaria pilotoidaan lukuvuonna 2015 – 2016. Sen jälkeen opiskelijoilta, opintojaksojen opettajilta ja yrityksiltä kerätään palaute toiminnan kehittämiseksi.

Teksti ja kuva Annikaisa Knuutila


Kampuskamari 700x380

Win-win. Uutta syvyyttä yliopiston ja yritysten yhteistyöhön puhaltavat Kampuskamarin taustavoimat professori Hannu Saarijärvi (vas.), Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja Peer Haataja, kauppatieteilijöiden Boomi ry:n yrityssuhteista vastaava Teemu Toivonen, kauppakamarin puheenjohtaja Jari Alanen ja Boomin puheenjohtaja Heta Häkkinen.