Urakompassit: Johda uraasi ja sitouta työntekijäsi

Kuinka voimme tukea yksilön kehittymistä ja kykyä johtaa omaa uraansa maailmassa, jossa emme voi varmuudella tietää, mitä osaamista ja mitä tehtäviä kukin organisaatio tulevaisuudessa tarvitsee?

Globalisaatio ja teknologinen kehitys – esim. digitalisaatio, robotiikka ja 3D-tulostaminen – muuttavat työelämää yhä kiihtyvämpään tahtiin. Töitä katoaa, mutta samaan aikaan myös uusia rakentuu kadonneiden tilalle.

Tutkimusten mukaan mahdollisuudet edetä uralla ovat edelleen yksi suurimmista työntekijän sitoutumista edistävistä tekijöistä. Samaan aikaan perinteisiä urapolkuja on vaikea rakentaa, kun ne vanhenevat hetkessä. Vielä hankalampaa on luvata kenellekään elinikäistä työsuhdetta yhdessä ja samassa organisaatiossa.

Tässä tilanteessa organisaatioiden pitääkin hakea uudenlaisia työkaluja uralla etenemisen tukemiseksi – ja samalla niiden on herätettävä myös henkilöstöään päivittämään omaa urakäsitystään. Ura ei enää ehkä olekaan tikapuumaisesti yhä vaativampiin tehtäviin nouseva matka yhdessä ja samassa organisaatiossa, vaan enemmänkin kokoelma erilaisia tehtäviä erilaisissa ympäristöissä.

Tällaisessa ympäristössä yksilöllistä hallinnan tunnetta tukee tiettyjen avainkysymysten säännöllinen pohdinta. Urapolkujen sijaan organisaatiot voivat auttaa henkilöstöään hallitsemaan omaa uraansa ja tulevaisuuttaan auttamalla heitä löytämään yksilölliset vastauksensa seuraaviin kolmeen kysymykseen:

1. Mitä minä osaan?
Millaista osaamista minulle on kasautunut työuran aikana? Tämä yksinkertainen kysymys on usein monelle vaikea vastata, koska erityisesti asiantuntijatehtävissä unohtuu helposti kaikki sellainen osaaminen ja tekeminen, joka ei suoraan liity omaan erityisalaan – tällaista osaamista voi olla esimerkiksi projektityöskentely, yhteistyötaidot tai asiakastyö.

2. Mitä minä haluan?
Mikä tekeminen on sellaista, joka minua innostaa? Myös tämän kysymyksen äärelle on hyvä välillä pysähtyä. Joskus voi olla vaikea hahmottaa, millaiset asiat ovat itselle tärkeitä työympäristössä, työyhteisössä ja millaiset taas itse tekemisessä. Omat ajatukset voivat myös muuttua ajan myötä – silloin on tärkeää miettiä, miten voi rakentaa osaamista mahdollisille uusille alueille, jotka innostavat.

3. Mikä tuottaa jollekulle arvoa?
Mikä siitä, mitä osaan ja mitä haluan tehdä, on sellaista, josta joku on valmis maksamaan? Yksi organisaation tehtävä on tukea työntekijöitään realistisissa tulevaisuudenpohdinnoissa. Vaikka tulevaisuutta ei voi tarkalleen ennustaa, niin organisaatio voi viestiä strategiaansa tai näkemyksiään siitä, millaista osaamista ala tulevaisuudessa tarvitsee. Vastuullinen organisaatio tarjoaa myös työntekijöilleen mahdollisuuksia päivittää osaamistaan ja siten ylläpitää markkina-arvoaan.

Organisaatiot eivät voi luvata ikuisia uria, mutta ne voivat sitouttaa henkilöstöään tarjoamalla heille mahdollisuuksia kehittää omaa ura-ajatteluaan ja osaamistaan.

Kiinnostuitko aiheesta?

Pohdimme työelämän muutosta, sekä esittelemme työkaluja henkilöstön sitouttamiseen Tampereen kauppakamarin ja AS3:n aamiaisella pe 25.8. Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Kirjoittaja Henna Tomperi vastaa AS3 Finland Oy:n Tampereen toiminnoista ja toimii itse johdon coachina johtamisen, muutoksen ja ura-ajattelun alueilla.