ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN – ASIAKASPALVELU AITONA MENESTYSTEKIJÄNÄ keskiviikkona 16.11.2016 klo 9–16

Asiantuntijana YTM, tiedottaja Henrietta Aarnikoivu, Protulos Oy

Valmennuksessa osallistuja saa välineitä kehittää ja toteuttaa asiakaspalvelua, jolla erottaudutaan kilpakumppaneista, kiinnitetään asiakkaat ja luodaan suosittelijuutta.

Asiakaspalvelun kehittäminen aidoksi menestystekijäksi edellyttää asiakkaiden tarpeiden tunnistamista ja ennakoimista, asiakaslupausta ja sen näkyväksi tekemistä asiakkaille, asiakaspalvelijan sitoutumista sekä tekoja arjessa.

Tule kuulemaan, miten päästään irti kestämättömästä hintakilpailusta ja päästään kannattavaan kumppanuussuhteeseen asiakkaiden kanssa. Valmennus soveltuu kaikille asiakaspalvelutyötä tekeville, asiakaspalvelun esimiehille ja asiakaspalvelun kehittäjille.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä