Yritykset haluavat tiivistää oppilaitosyhteistyötä

Tampereen kauppakamarin teettämän työelämän osaamistarveselvityksen tulokset yllättivät.

Osaamistarpeissa sinänsä ei noussut esille mullistavaa uutta, mutta lähes 90 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että yritysten pitää osallistua koulutuksen suunnitteluun yhdessä oppilaitosten kanssa sekä tarjota nykyistä enemmän työssäoppimis-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. 75 prosenttia halusi lisätä oppisopimuskoulutusta.  
– Tämä on selkeä tahdonilmaus. Aikaisemmin pääsääntöisesti vain noin puolet vastaajista on halunnut sitoutua koulutuksen suunnitteluun. Nyt yrityksissä nähdään, että on oltava mukana, sanoo Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja Peer Haataja.
Yhteistyön tiivistämiseksi yritysten on aktivoiduttava harjoittelu- ja opinnäytepaikkojen ja oppimisympäristöjen tarjoajina, tarjottava vierailuluennoitsijoita oppilaitoksiin ja toisaalta opinto-ohjaajille ja opettajille mahdollisuuksia tutustua yrityksiin.
Tulevien vuosien merkittävimmät lisäosaamistarpeet liittyvät myyntityöhön, asiakaspalveluun, markkinointiin ja kansainväliseen liiketoimintaan. Jatkossa kansainvälisyys korostuu entisestään kaikissa töissä.
– Moniosaaminen korostuu myös, koska työpaikkoja syntyy pk-yrityksiin, ja niissä tehtävät ovat varsin monipuolisia. Tämä pitää koulutuksessa ottaa huomioon, muistutti selvitystä esitellyt Swot Consultingin toimitusjohtaja Tommi Salonen.

Asenne, asenne, asenne

Kaksi kolmannesta vastaajista oli tyytyväisiä Pirkanmaan oppilaitoksista valmistuvien soveltuvuuteen yritysten tarpeisiin. Ammattioppilaitoksista valmistuneiden pahimmiksi puutteiksi arvioitiin asenne työntekoon ja oma-aloitteisuuden puute.
Kaikessa koulutuksessa onkin selvityksen mukaan korostettava nykyistä enemmän työelämään valmistavaa asennekasvatusta, työelämän perussääntöjä, talouden perustietoja ja -taitoja sekä riittävän monipuolista työharjoittelua. 
Korkeakouluista valmistuneiden puutteena taas olivat riittämättömät esimiestaidot. Sekin liittyy asenteisiin: halutaan esimiehen valta, mutta ei vastuuta. Toisaalta huomiota on kiinnitettävä myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen markkinointiin ja opetukseen. Antavatko ne realistisen kuvan siitä, mitä esimiehen tehtäviin kuuluu ja miten tehtäviin edetään?
Asenteisiin osin liittyy sekin uutinen, että suomalaisten koulutustason nousu on pysähtynyt, jopa laskemassa. Osaamistarveselvityksen julkistamistilaisuudessa kuultiin yksi kiteytys syistä:
– Niin, miksi nähdä vaivaa, kun voi ladata videon youtubeen ja päästä julkisuuteen.

Tampereen kauppakamarin työelämän osaamistarveselvitys syksy 2014

Nelio lila haastateltiin 40 yritysten ja julkisen sektorin edustajaa; verkkokyselyyn vastanneita 210; lisäksi pyöreän pöydän keskusteluja
Nelio lila toteuttajana Swot Consulting
Nelio lila rahoittajina oppilaitokset ja Pirkanmaan liitto
Raportti osoitteessa www.tampere.chamber.fi -> Ajankohtaista


”Osaaminen ja koulutus ovat kauppakamarin tärkeimpiä vaikuttamisteemoja. Tämän selvityksen pohjalta viritetään keskustelua ja aletaan yhdessä viedä ehdotuksia pontevasti eteenpäin.”
Peer Haataja, Tampereen kappakamarin edunvalvontajohtaja