Työ ja opiskelu kiedoksiin

Ensin opiskellaan, sitten mennään töihin. Tämä on ollut käytäntö, mutta tähän järjestykseen halutaan nyt muutosta.

– Yhä enemmän opiskelun ja työnteon pitää kietoutua toisiinsa, jotta valmiudet työelämässä, tutkimuksessa ja kehittämisessä ovat mahdollisimman hyvät. Menetetään valtavasti aikaa, jos näitä edelleen toteutetaan peräkkäin, sanoi Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja Peer Haataja Johtajuussymposiumissa syyskuun alussa järjestetyssä työelämävalmiuksia käsitelleessä seminaarissa.
Suomessa ollaan hyviä kouluttamaan taitoja jollekin kapealle alalle, mutta yhä tärkeämpiä työelämän kannalta ovat asenne, motivaatio – ja verkostot.
– Eli se, että osaa itse jotain hyvin ja tuntee paljon niitä, jotka osaavat jotain muuta hyvin, Haataja konkretisoi.
Tampereen yliopiston kehitysjohtaja Jukka Mäkinen puhui toimiala- ja ammattisidonnaisista taidoista ja siirtyvistä taidoista, jotka ovat ammatista riippumattomia.
– Jos olisin työnantaja, arvostaisin erityisesti vuorovaikutustaitoja, digiosaamista eli ymmärrystä siitä, mitä digimaailma tarjoaa, muutosherkkyyttä, rohkeutta, yhteistyökykyä, asiakastajua ja palveluosaamista.
Myös johtaja Anne-Mari Järvelin TTY:ltä pohti metataitojen eli missä tahansa työssä tarvittavien taitojen tärkeyttä.
– Nämä taidot haastavat perinteiset tutkinnot, mutta missä vaiheessa niitä pitäisi opettaa? Yliopistoissa ainakaan niitä ei opeteta riittävästi.
Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Petri Räsänen heitti nykyajan osaamishaasteeksi yhteisöllisen arvonluonnin ymmärtämisen. Keskon aluejohtaja, Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja Jari Alanen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen johtaja Leena Vestala muistuttivat, että tutkintotodistus on ”vain” dokumentti, kuin ajokortti eli lupa alkaa ajaa.
– Tutkinnon jälkeen on aika näyttää asenne tekemiseen, ja silloin kaikki on omissa käsissä, Alanen sanoi.