Koulutuskaupunki isolla Koolla

Yhteistyömuodot, joissa yritykset, oppilaitokset ja opiskelijat kohtaavat, ovat osoittaneet tarpeellisuutensa.


Tamperetta yritysten toimintaympäristönä ja kasvualustana voi kuvata monella tapaa. Yksi yritysten näkökulmasta parhaita asioita on, että Tampere on koulutuskaupunki isolla Koolla. Vahva ja monipuolinen koulutustarjonta on mahdollistanut osaavien tekijöiden saannin, mikä puolestaan turvaa alueen yritysten kasvua.

Tampere 3 – teknillisen yliopiston, ammattikorkeakoulun ja yliopiston päätös rakentua yhdeksi vahvaksi yli 35 000 opiskelijan kansainvälisesti vetovoimaiseksi korkeakouluksi on peukutettava asia. Ambitiotaso on kohdallaan.

Uusi rakenne ei kuitenkaan ratkaise vielä mitään, eikä ole mitään syytä ripustautua siihen. Tampere 3 on prosessi, joka on aloitettu, ja se muotoutuu pikku hiljaa sellaiseksi, että visio saavutetaan. Virallisesti uusi yliopisto aloittaa 1.1.2018, mutta jo tänä syksynä opiskelijat voivat valita opintoja selvästi aikaisempaa vapaammin ja koota opintokokonaisuuksia, jotka ovat kilpailukykyisiä työmarkkinoilla.

Vanha valmennuksen viisaus, ”urheilija keskiössä”, tuottaa tuloksia, ja se on sovellettavissa myös koulutukseen ja oppimiseen. Kaikki lähtee yksilöistä ja heidän valinnoistaan. Tässä kohtaa vastuuta on toki otettava myös oppilaitosten ulkopuolelta ja varmistettava, että opiskelijoilla on riittävästi ymmärrystä tehdä valintoja.

Vanha malli, jonka mukaan tutkintojen sisällöistä päätetään jossain kaukana, opiskellaan niiden mukaisesti, valmistutaan ja työllistytään, on aikansa elänyt. Kolme ensimmäistä kohtaa vielä onnistuu, mutta työllistyminen ”tutkintoa vastaavaan” työhön jää monelta toteutumatta, vaikka se opiskelijan kannalta on keskeisin päämäärä. Tänä päivänä työelämään useasti liu’utaan jo opiskelujen aikana osaamisen ja taitojen karttuessa. Tällä saralla on vielä paljon tehtävää.

Vaikka on ehdottoman tärkeää, että opiskelijat ovat omatoimisia, ottavat selvää ja hakevat pääsääntöisesti itse harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja, heille pitää myös tarjota vaihtoehtoja. Kampuskamarin ja Yritysappron kaltaiset yhteistyömuodot, joissa yritykset, oppilaitokset ja opiskelijat kohtaavat, ovat osoittaneet tarpeellisuutensa. Kauppakamari on näissä mukana myös tulevan lukuvuoden aikana.

Peer Haataja
edunvalvontajohtaja
Tampereen kauppakamari