Yrittäjä – hallitsetko rahoitusriskiäsi?

Rahoittajien riskipisteytyksessä johdon ja hallintomallin arviointi on painoarvoltaan merkittävin.

 

Yrittäjälle rahoituksen riski liittyy rahan saatavuuteen, hinnoitteluun ja rahoitusolojen muutoksiin.

Rahoittajalle riskissä on kyse yrityksen liiketoimintariskistä.
Yritys pystyy alentamaan omaa rahoitusriskiään auttamalla rahoittajaa ymmärtämään liiketoimintaansa liittyviä riskejä ja osoittamalla

Rahoittajan riskiajattelu on suoraviivaista – onko yrityksellä kyky suoriutua sopimuksen mukaisista vastuistaan? Tämän arvioimiseksi rahoittaja määrittelee yrityksen liiketoimintariskit ja jaottelee ne sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin sekä pisteyttää ne.

Sisäisten riskien osalta on kyse yrityksen toiminnallisuuden arvioinnista. Siihen vaikuttavat johdon osaaminen, aiempi toiminta, henkilöstön kyvykkyys, koneiden ja laitteiden kunto, taloushallinnon kyky tuottaa luotettavaa tietoa, yhtiön hallintomalli ja vastaavat asiat. Sisäisten riskien hallinta antaa yritykselle kilpailukykyä. Kun niiden hallinta on kohdallaan, yritys pystyy kilpailemaan ulkoisia riskejä vastaan.

Ulkoisia riskejä ovat taas muun muassa kilpailutilanne, yrityksen markkinaosuus, raaka-aineiden ja muiden tuotannontekijöiden kustannusten muutokset, riippuvuudet yksittäisistä asiakkaista tai markkina-alueista, kilpailuympäristön ja esimerkiksi viranomaismääräysten muutokset sekä kansantalouden tila. Näiden osalta rahoittaja edellyttää yrityksen tunnistaneen riskit ja omaavan kyvyn varautua niihin.

Yrityksen taloudellinen tilanne on seurausta siitä, miten yritys toimii kaikkien riskien suhteen. Rahoittajan kannalta merkityksellistä on yrityksen kyky ennustaa tulevaisuuttaan. Vaikka ennustaminen on vaikeaa, on parempi, että yritys tekee sen itse, sillä rahoittaja tekee sen yhtä kaikki omaa riskiarviointiaan varten. Mitä uskottavammin yritys pystyy perustelemaan ennusteensa ja niiden taustalla käytetyt oletukset, sitä helpompi rahoittajankin on niihin luottaa.

Riskiarvioinnin herkin kohta on yrityksen johdon ja hallintomallin arviointi. Sen painoarvo on merkittävä rahoituspäätöksiä tehtäessä. Se on merkittävämpi kuin rahoittaja tohtii yrityksen johdolle ja omistajille suoraan sanoa.
Rahoittajan kannalta se liittyy johdon kyvykkyyden arviointiin eli uskottavuuteen toteuttaa liiketoimintasuunnitelma ja sen vaatimat toimet.

Hallintomallin osalta kyse on toteutuksen valvonnasta ja sellaisesta rakenteesta, jolla pystytään puuttumaan poikkeamiin. Toimivan hallintomallin avulla pystytään ottamaan viime kädessä vastuu ja reagoimaan ajoissa, jos asiat eivät sujukaan tavoitellulla tavalla.

Rahoittajien riskipisteytyksessä johdon ja hallintomallin arviointi on painoarvoltaan merkittävin.
Tähän riskiin yritys ja sen omistajat voivat vaikuttaa suoraan – ja näin madaltaa rahoitusriskiään.

Timo Leino

OTK
hallituksen puheenjohtaja
Linnea Advisors Oy