"Pitää vain mennä ja olla rohkea!"

Kokoomuksen Tampereen aluejärjestön kunnallissihteeri Maggie Nurminen ja strategisen brändäämisen konsultti Lelle Niemelä kävivät Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssin vuoden 2017 alkupuolella. Into kurssille syttyi halusta kehittää omaa osaamistaan ja saada käytännön tietoa hallitustyöskentelystä. Vaikka naisten tausta on hyvin erilainen, molemmat kokevat saaneensa kurssilta työkaluja myös jokapäiväiseen työhön hallitustyöskentelyn lisäksi.

"Tällä hetkellä en ole missään hallituksessa mukana, mutta sain kurssilta tietämystä, jonka ansioista pääsen asiakkaiden kanssa nopeasti samalle sivulle. Osaan kysyä entistä paremmin asiakkailtani oikeita asioita ja näin pääsen heidän ongelmiinsa kiinni tehokkaammin", Lellan Oy:n toimitusjohtaja Lelle Niemelä sanoo.

Nuoresta iästä huolimatta Nurminen puolestaan on ollut aktiivinen hallitusten jäsen jo ennen kurssia. Kuitenkin myös Nurminen korostaa, että HHJ-kurssi herätti paljon ajatuksia myös yleisesti yritysmaailmasta ja sen periaatteista.

"Vaikka olenkin monessa hallituksessa mukana, tulin kurssille käytännössä suoraan koulun penkiltä, jossa asiat ovat hyvin teoriapainotteisia. Kurssilla oli erittäin mielenkiintoista huomata kuinka käytäntö ja teoria yhdistyivät. Lisäksi kurssille valitut luennoitsijat olivat hyvin monipuolisia", Nurminen sanoo.

HHJ-kurssin rakenne ja sisältö olivat molemmille positiivinen kokemus. Nurminen olikin tyytyväinen siihen, että kurssi oli erittäin tasokas ja asiaan mentiin heti suoraan.
Lelle ja Maggie (14)
Niemelä ja Nurminen kertovat, että kurssi auttoi syventämään ymmärrystä hallituksen jäsenten roolien merkityksestä hallitustyöskentelyssä. Heidän mukaansa on lisäksi tärkeää ymmärtää mikä on hyvän strategian merkitys yrityksessä ja hallituksen rooli sen kehittämisessä. Molempien mielestä sillä on suuri merkitys, että hallitus tekee sitä työtä joka hallitukselle kuuluu. Sen lisäksi on ymmärrettävä ja tiedettävä mitä yrityksessä tapahtuu. Tästä syystä on oltava utelias ja ajan tasalla.

Naisten mielestä hallituksen rooli on nähdä ulkoista maailmaa eri näkökulmista ja myös kurssilla tämä huomioitiin hyvin. He kertovat, että digitalisoituminen tuli vahvasti esille monen esityksessä. Digitalisaatioon liittyvä muutos on osa nykyaikaa. Ajan henki on se, että isonkin organisaation on oltava ketterä. Hallituksen viestinnällisenä haasteena on se, että kaikki ymmärtävät mitä tehdään ja miksi. Näin ollen strategian toteutuminen ja sen seuraamisen merkitys hallitustyössä korostuu.

"Olemme tällä hetkellä suuressa muutoksessa ja sen ymmärtäminen on tosi iso juttu. Hallitustyössä olen huomannut, että digitalisaatio hahmotetaan monesti pinnallisella tasolla, vaikka on selvää, että se tulee olemaan yhteiskuntaamme läpileikkaava. Digitalisaatio on ehdottomasti keskeisin murros mikä meillä on edessä. Se ei ole pelkästään haaste vaan suuri mahdollisuus. Perinteisetkin yritykset voivat hypätä digimaailmaan ja saada siitä uutta pontta yritykseensä", Nurminen visioi.

"Ne asiat joista ei tiedä riittävästi ovat usein pelottavia. Hallituksen rooli on parhaillaan sitä, että pelko häviäisi ja haasteiden sijaan nähtäisiin mahdollisuuksia", Niemelä täydentää.

Näin kurssin jälkeen Nurminen odottaa innolla tulevaa. Hänellä on vahva halu kehittää niitä hallituksia joissa on mukana sekä päästä viemään osaamistaan myös muihin hallituksiin. Myös Niemelä on kiinnostunut hallitustyöstä ja kokee, että hänellä olisi niihin kurssin ja osaamisensa ansiosta paljon annettavaa. Molemmat naiset haluavat olla mukana vaikuttamassa ja kehittämässä yrityksiä monipuolisesti.

Monipuolisten aihevalintojen ja osaavien kouluttajien lisäksi kurssin suurinta antia olivat muut osallistujat. Kurssilaisten esittämät kysymykset ja erilaiset taustat rikastuttivat kurssia entisestään.

"Koska kurssilla jokainen osallistuja esittää kysymyksiä oman sen hetkisen tekemisensä lähtökohdista, on todella hedelmällistä saada oppia muiden kokemuksista", Niemelä kertoo.

HHJ-kurssi auttaa erityisesti jäsentämään ja hahmottamaan omia tavoitteita

"Kurssi näytti minulle selkeästi missä voin kehittyä ja mitkä ovat vahvuuteni", Nurminen summaa.

Molemmat suosittelevat kurssia lämpimästi ja heidän mielestään kurssilla oli sopivassa suhteessa teoreettista näkökulmaa ja käytännön esimerkkejä. Lisäksi he antavat kiitosta kurssin ryhmätyöstä, jossa paneuduttiin yhteen yritykseen todenteolla. Ryhmätyön aikana oli mahdollista reflektoida omia ajatuksia muiden kurssilaisten kanssa.

Kurssilla painotettiin riippumattomien henkilöiden merkitystä hallitustyöskentelyssä. Myös Nurminen ja Niemelä ovat samaa mieltä siitä, että eritaustaisten henkilöiden yhteistyö on tehokasta ja monipuolista.

"Rohkeus olla eri mieltä kehittää", Nurminen sanoo.

Nurminen huomaa usein olevansa hallituksissa ainoa nuorempi nainen. Tänä keväänä Nurminen oli ehdolla myös kunnallisvaaleissa ja hänen mukaansa nuorten naisten vähyys on harmittava ilmiö myös politiikassa.

"Nuoria naisia on vaikea saada mukaan, niin ajattelin, että on parempi tehdä niin kuin saarnaa", Nurminen hymyilee.

"Ehkä naiset ovat omien saavutustensa suhteen vaatimattomia, vaikka syytä tähän ei ole", Nurminen pohtii.

Sekä Nurminen ja Niemelä haluavat kannustaa muita naisia mukaan kurssille.

Teksti ja kuvat: Katri Liukkonen, joka työskentelee Tampereen kauppakamarissa viestintäassistenttina osana opintojaan Tampereen yliopistossa.

Lisätietoja tästä linkistä (www.hhj.fi)