HHJ-kurssin käyneitä jopa 6800 ja HHJ-tutkinnon tehneitä yli 2800

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssilla käsitellään pk-yrityksen hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta ja työskentelytavat käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla. Käsittelyssä ovat hyvä hallintotapa, hallituksen ja hallitustyön organisointi, strategiatyö sekä yrityksen talouden seuranta ja ohjaus. HHJ-kurssin jälkeen voi suorittaa HHJ-tutkinnon sekä osallistua HHJ-puheenjohtajakurssille, vuosittaiseen valta-kunnalliseen HHJ-alumniseminaariin ja alueelliseen HHJ-alumnitapaamiseen.

Kuvassa vuoden 2014 alumni-seminaarissa palkitut, 5000. kurssin käynyt Imatran Seudun Kehitysyhtiön yritysasiantuntija Veli-Matti Kesälahti sekä 2000. tutkinnon suorittanut Ina Finland Oy:n ja Midas Touch Oy:n toimitusjohtaja Pia Pursiainen.

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista. Toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä. Kurssilla luodaan perusta pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle: hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet, yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä, kokouksen johtaminen ja työjärjestys, liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus, hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet, hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut. Osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.


HHJ-kurssin ja HHJ-puheenjohtajakurssin suorittaneille järjestetään yhteinen valtakunnallinen päivän kestävä tapahtuma vuosittain Tampereella marraskuussa. Seminaarissa osallistujat verkostoituvat ja päivittävät tietojaan hallitustyöskentelystä.

Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n yhteinen HHJ-ohjausryhmä ja Hallituspartnereiden HHJ-toimikunta sekä henkilöitä kauppakamarin toimistosta kokoontuivat syksyllä 2016 aikana työstämään HHJ-strategiaa.

”Viimeisessä kokouksessa Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen ehdotti HHJ-alumniseminaariin lisäohjelmaksi yritysten parin minuutin pituisia pitchauksia, joissa haetaan hallitusjäseniä. Asiasta lähetettiin sähköposti Tampereella pidettyjen HHJ-kurssien osallistujille ja saimme kaksi halukasta”, HHJ-rehtori Juha Koski kertoo.

APL Systems Oy etsi hallituksen jäsentä Saksaan pitchaamalla HHJ-alumniseminaarissa.

J.A. Tenhunen Oy etsi kahta strategista osaamista omaavaa ulkopuolista jäsentä hallitukseen pitchaamalla HHJ-alumniseminaarissa.

Molemmat pitchaukset onnistuivat erittäin hyvin ja yritykset löysivät etsimänsä.

Kaikki kauppakamarit voivat järjestää HHJ-alumnitapaamisia oman alueensa HHJ-kurssin ja HHJ-puheenjohtajakurssin käyneille, jolloin heistä muodostuu oma alueellinen HHJ-yhteisö. Tapaamisissa käsitellään erilaisia hallitustyöhön liittyviä teemoja alumnien toiveiden mukaan. Tapaamisissa verkostoidutaan alueellisesti ja ajantasaistetaan hallitustyöhön liittyviä tietoja.

Tampereella järjestetään vuonna 2017 kolme alumnitapaamista, joista ensimmäisessä 16.2. on aiheena kriisiviestintä ja puhujana Aamulehden vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen (ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä). Seuraava alumnitapaaminen on 5.4. jolloin aiheesta kyberturvallisuus kertoo Insta Group Oy:n kehitysjohtaja Jarno Limnéll (ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä).