HHJ-kurssi syventää yrityksen toiminnan, johtamisen ja hallinnon ymmärtämistä

”Yrittäjien kannattaa jakaa kokemustaan muille, sillä samalla saa itselleen voimaa ja uutta näkemystä. HHJ-kurssi toimi hienolla tavalla myös siinä, että oma varmuuteni ja asiantuntemukseni sai hyvää pontta. Jatkossa olen valmis jakamaan kokemuksiani myös muille yrityksille. Oma yrityskokemukseni jonkin minulle vieraamman alan yrityksen hallituksessa voi auttaa eteenpäin”, HTH Keittiöforumin ja A-decor Finland Oy:n toimitusjohtaja Antero Halmari suosittelee kurssia.
Antero Halmari (kopio)Antero Halmari kävi Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –kurssin syksyllä 2016 saatuaan kurssista tietoja pari vuotta aiemmin liiketuttavaltaaan, joka oli tyytyväinen kurssin sisältöön ja suositteli sitä.


”Asia unohtui sitten toviksi, mutta viime syksynä kurssi osui silmiini Tampereen kauppakamari lehden sivuilla. Otin kurssista paremmin selvää, ja ilmoittauduin mukaan”, Halmari muistelee.

Tampereen syksyn 2016 kurssiryhmässä oli 24 osallistujaa erilaisista yrityksistä ja yhteisöistä.

”Joukossa oli yrittäjiä, yritysten palveluksessa työskenteleviä ja myös julkisen hallinnon parissa työtään tekeviä henkilöitä. Ryhmä koostui sopivasti erilaisista, jo pitkää työkokemusta omaavista yksilöistä. Kurssi lähti rivakasti liikkeelle kurssilaisten asettamien kysymysten ja keskustelun ryydittämänä. Vaikka asiaa oli paljon omaksuttavaksi, kurssilaisista huokui into ja kiinnostus kurssin sisältöä kohtaan. Selvästi näki, että kaikki kurssilaiset olivat erittäin motivoituneita”, Halmari kuvailee.

Aiheet oli koottu tiiviiksi kokonaisuuksiksi ja joka aihetta edusti oma asiantuntijansa. Aihepiirit olivat entuudestaan tuttuja, mutta kurssi syvensi ymmärtämystä yrityksen toimintaa ja hallintoa kohtaan. Myös hallitustyöskentelyä ohjaavat lait ja säännökset käytiin selkeällä tavalla läpi.

”Kurssissa yllätti se, että huomasin omassa yrittäjän työssäni painineeni oikeiden asioiden parissa. Kurssin myötä useista pienemmistä asioista rakentui hieno suurempi kokonaisuus, jonka avulla ymmärrän nyt paljon paremmin yrityksen johtamiseen ja hallitustyöskentelyyn liittyvää problematiikkaa. Lisäksi minulle valkeni, että oikein järjestetty hallitus toimii hyvänä sparraajana ja saa yrityksen omistajan näkemään asioita toisella tavalla ja ehkä järkevämmästä näkökulmasta”, Halmari arvioi.

Syntyi päätös tehostaa hallitustyötä kutsumalla hallitukseen uusi ulkopuolinen jäsen.

”Nyt keskustelut ovat jo käynnissä liike-elämässä kannuksensa ansainneen henkilön kanssa. Yrityksessäni oli tehty hallitustyötä oli iltaisin yrittäjävaimoni kanssa päivittäisistä asioista keskustellen. Varmasti saamme yrityksemme ratkaisuihin uutta näkökulmaa ja ennen kaikkea potkua”, Halmari kertoo.

Odotukset yrityksen uudesta hallitusratkaisusta ovat korkealla, sillä hyvin järjestetty hallitustyö tehostaa yrityksen toimintaa.

”Yritykseni toimi esimerkkitapauksena ryhmätyöskentelyssä. Oli hienoa saada kuusi kurssilaista yritykseemme vieraiksi. Yrityksen tila käytiin perusteellisesti läpi. Kaikilta ryhmäläisiltä oli otettu kirjallinen vaitiololupaus, joten pystyimme keskittymään yrityksen arimpiinkin asioihin. Tältä ryhmätyöltä sain paljon ajattelemisen aihetta”, Halmari kommentoi.

Erityisesti mieleen jäi erään kurssilaisen toteamus Antero Halmarin omasta roolista: ”Näkyy selvästi, että olet perehtynyt kasvavan yrityksesi tilanteeseen ja kaikki vastaukset saa kysyttäessä nopeasti esiin. Nyt näyttää siltä, että oma kovalevysi alkaa täyttyä ja tarvitset tukea päätöksentekoon.”

”Se oli hienosti kiteytetty. Yrityksen kasvaessa voimakkaasti yrittäjä ei voi olla aina olla yksin asioiden edessä. Tarvitaan pätevää hallitustyöskentelyä”, Halmari kiittelee kurssikaveriaan.

Työesteen vuoksi hän suoritti kurssin päätösjakson Helsingin seudun kauppakamarin järjestämällä HHJ-kurssilla niin sanottuna paikkaajana vierailemalla.

”Helsingin HHJ-kurssin henki oli sama kuin Tampereella ja oli hienoa seurata ryhmätöiden purkua. Tunsin olevani tervetullut ja koin, että yritysten hallitustyöskentelyyn liittyvät kysymykset ovat samanlaisia paikkakunnista riippumatta”, Halmari analysoi.