Esimiestyön laatu korostuu nyt

Yt-neuvottelut, lomautukset, irtisanomiset, tuotannon siirto, epävarmuus, toiminnan tehostaminen…

Jos on johtajuudella ollut kysyntää parempinakin aikoina, nyt sen merkitys vain korostuu, sanoo organisaatiopsykologi Pekka Järvinen Organisaatiokonsultointi Praxis Oy:stä. Hän kouluttaa työyhteisöjä ja esimiehiä ja on kirjoittanut useita teoksia esimiestyöstä ja johtamisesta.
– Esimiehen työ on erityisen tärkeää nyt, kun paineet ovat kovat. Se on myös erityisen vaativaa ja rankkaa, ja sisältää tietysti paljon muutakin kuin ihmisten johtamista. 
Yrityksissä ja organisaatioissa tarvitaan se joka organisoi, priorisoi, tukee henkilöstöä ja pitää selkeät pelisäännöt ja puuttuu rivakasti tilanteeseen, jos sääntöjä rikotaan. Esimies varmistaa, että työntekijät tietävät tehtävänsä ja tavoitteensa, että heillä on työkalut ja tiimi toimii.
Nyt esimiehen pitäisi vielä osata näyttää suuntaa, mihin ollaan menossa, perustella muutoksia ja ikäviä päätöksiä. Hänen velvollisuutensa on tiedottaa siitä, missä mennään. Jos ihmiset eivät tiedä, huhumylly pyörähtää. Hänen tehtävänsä on myös huolehtia työn tekemisen rakenteista muutoksessa ja sen jälkeen.
– Suurimman tyydytyksen työssään ihmiset saavat siitä, että he kokevat onnistuvansa, että työtä on hyvä tehdä ja asiakkaat tulevat palvelluiksi. Ellei homma luista – ei tiedetä kuinka tehdään, ei tiedetä huomisesta ja työ on huonosti organisoitua, silloin päivät kuluvat hämmästellessä ja törmäillessä. Tilanne vain pahenee, turhauttaa ja herättää aggressioita.

Ei muutos muutokseen pääty

Pekka Järvinen muistuttaa, että kun raskas muutos on viety läpi, toinen muutos vasta alkaa.
– Miten jatketaan, kun on vähemmän porukkaa? Miten kakku jaetaan, millaiset toimenkuvat, mitä priorisoidaan, mistä luovutaan? Miten luodaan näkymä tulevaan? Näitä ei mietitä riittävästi. Ikävän työn jälkeen uuden rakentaminen ja organisointi ovat iso työmaa esimiehelle.
Esimiestyön vaikeuskerroin olisi ilman taloudellisesti vaikeaa aikaakin nykytyöelämässä kova.
– Jatkuva muutos on tullut jäädäkseen, organisaatioita ja toimintatapoja muutetaan, sähköiset järjestelmät ja tehtävät vaihtuvat, asiat ovat aina auki ja epävarmoja. Työelämä on myös hektistä, on-line. On vaikea toimia pitkäjännitteisesti ja suunnitelmallisesti. Asioihin reagoidaan nopeasti – myöhemmin ehkä havaitaan, että asioita olisi pitänyt harkita tarkemmin. Koska kasvua ei tule, työntekoa tehostetaan entisestään, jolloin se on enemmänkin vain selviytymistä päivästä toiseen.
Esimiestä haastaa nykyinen työkulttuurikin, jossa korostuvat yhteistyö, tiimit, verkostot ja hankkeet.
– Asioita tehdään ja ongelmia ratkotaan yhdessä, neuvotellen ja sovittuun sitoutuen. Monelle tällainen on yllättävän vaikeaa.

Pitää osata ja pitää haluta

Esimiehiä on kyllä alettu kouluttaa, mutta Järvinen sanoo, että edelleen etenkin pk-yrityksissä ja julkisella sektorilla on valtavasti esimiehiä, jotka eivät ole saaneet mitään esimieskoulutusta.
– Vieläkin asema on usein palkinto hyvin tehdystä työstä. Mutta jos esimies ei osaa johtaa, jos hän ei tiedä, mitä johtaminen tarkoittaa, jäljet ovat karmeat. Johtajuus pitää ottaa ja ansaita. Sitä ei voi tehdä vasemmalla kädellä, siihen pitää kouluttautua. Ja on pistettävä itsensä likoon.

Pekka-jarvinen-esimiehen-pitää-olla-asiallinen-ammattimainen-reilu
Esimiehen pitää olla asiallinen, ammattimainen, reilu. – Keskustelutaitoa tarvitaan. Ylipäätään suomalaisten pitäisi opetella keskustelemaan ja väittelemään rakentavasti. Jos meillä olisi kehittyneempi puhekulttuuri, ongelmat saattaisivat jäädä kärjistymättä. Mutta usein kuulee, että ”kun olin kurkkuani myöten täynnä, sitten annoin palaa”. Ei ihme, jos siitä konflikti leimahtaa, sanoo organisaatiopsykologi Pekka Järvinen.
Huutomerkki lilaVISIO johtamisesta

Vincit Oy:n toimitusjohtajan Mikko Kuitusen visio on muuttaa tapaa, jolla yritystä johdetaan.
– Parhaita yrityksiä johdetaan unelmilla. On tarina, joka kerrotaan, ja on tarina, joka luodaan yhdessä. Yleensä yritykset kertovat visiossaan liikevaihto- tai rankingtavoitteensa. Meidän visiomme on, että ”even Mondays don’t suck @Vincit”, Kuitunen sanoi keväällä New Factory Open -tilaisuudessa.


Teksti ja kuva Annikaisa Knuutila