Työn ilolla tuottavuus ja kilpailukyky nousuun!

Tarkoittaako työn ilo pelkkää hauskanpitoa työssä? No ei! Työssä on toki tärkeää viihtyä ja kokea iloa, mutta iloisella tekemisellä ja huumorilla on laajempiakin vaikutuksia. Samat tekijät, jotka lisäävät iloa työssä, lisäävät myös yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä.
Mistä työn ilo ja työn tuottavuus sitten syntyvät? Tärkeitä rakennusaineksia ovat sujuva yhteistyö, dialoginen ote johtamisessa ja vuorovaikutuksessa sekä yrityksen ja työntekijöiden kyky ja halu kehittyä. Yhtä tärkeää kuin on toivottaa työkavereille iloiset huomenet ja välillä juhlistaa arkista puurtamista, on huolehtia sujuvista työprosesseista ja toimivasta viestinnästä.


Pirkanmaalla edistetään työn iloa Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -kehittämishankkeen avulla. Pienille ja keskisuurille yrityksille tarjotaan tukea tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja niiden kautta syntyvän kilpailukyvyn edistämiseen. Hanke on valtakunnallinen, jota koordinoi Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Osatoteuttajia ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Pirkanmaalta hankkeessa on mukana yrityksiä ja yhdistyksiä eri toimialoilta – autojen huoltokeskuksesta hoivatyöhön. Yritysten työntekijöiden työn ilon tärkeitä lähteitä ovat asiakkailta ja työstä saatu palaute, mukavat työkaverit ja hyvä työilmapiiri sekä selkeät työnkuvat ja onnistumiset. Kilpailukykyä lisäävät monipuolinen ja osaava henkilöstö, korkea laatu ja asiakaslähtöisyys sekä yrityksen hyvä maine ja vastuullinen toiminta.

Hankkeessa on luotu yhteisvoimin yritysten kiireisen arjen tueksi työhyvinvointia ja tuottavuutta parantavia kehittämisrakenteita kuten pelisääntöjä ja entistä paremmin toimivia palaverikäytäntöjä. Jokainen mukaan lähtenyt yritys on saanut kehittäjiltä tukea yrityskohtaiseen kehittämiseensä. Työn ilon lähettiläät tekevät myös yrityskäyntejä ja tulevat pyynnöstä sparraamaan työpaikkojen kehittämistä.

Jokaisella meistä on mahdollisuus lisätä työn iloa ja työn tuottavuutta joka päivä. Siksi haastamme Pirkanmaalaisia yrityksiä mukaan Työn ilon -kampanjaamme. Tavoitteenamme on kerätä Suomen juhlavuoden kunniaksi yhteensä 100 työn iloa lisäävää tekoa.

Näitä tekoja voi käydä kirjaamassa seuraaviin:Picture of Kati Tikkamäki

- Hankkeen kotisivuston keskustelualue
- Webropol-lomakkeeseen
- Facebook: Työn ilon kampanja -tapahtuma
- Twiitit: #IlostuToissa

Tulkaa mukaan ja haastakaa myös yhteistyökumppaninne osallistumaan - laitetaan työn ilon kapula kiertoon! Työn ilon lähettiläiksi itseään kutsuvat blogin kirjoittajat ovat pitkän linjan tutkijoita ja kehittäjiä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksesta. He ovat edistäneet työhyvinvointia, dialogia ja uudistumista eri alojen työpaikoilla useissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa:

Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus, dosentti (kuvassa yllä) ja Kati Tikkamäki, yliopistotutkija, kehittämisasiantuntija, työnohjaaja, Senior Researcher, Work Supervisor Tampereen yliopisto, YKY, Työelämän tutkimuskeskus