Mitä enemmän jäseniä, sitä suurempi äänenpaino

Tampereen kauppakamarin vuosikokous on hyvä paikka tutustua kauppakamariin ja verkostoitua!


Tampereen kauppakamarilla on jo yli 1850 jäsentä. He edustavat yli 50 prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista ja yli 60 prosenttia pirkanmaalaisten yritysten liikevaihdosta. Mitä enemmän Tampereen kauppakamarilla on jäseniä, sitä suurempi on äänenpainomme elinkeinoelämän etuja ajettaessa.
Toimialueemme on koko Pirkanmaan - joten nimemme saattaa johtaa vähän harhaan.
Toimimme myös valtakunnallisesti, pääsääntöisesti Keskuskauppakamarin kautta.

Kauppakamarilaki on suhteellisen suppea ja siksi muilta osin noudatamme tietenkin kauppakamarimme sääntöjä ja yhdistyslakia. Pidämme kaksi vuosikokousta vuodessa, kevätkokouksen viimeistään toukokuun ja syyskokouksen viimeistään joulukuun kuluessa.

Sääntöjen mukaan kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Syyskokouksessa hyväksytään talousarvio, toimintasuunnitelma sekä valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet. Lisäksi valitaan edustajat Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan ja kauppakamarimme tilintarkastajat. Edellä mainitut ovat siis sääntöjen mukaista osuutta, mutta lisäksi vuosikokoukset ovat paljon muuta.

Syksyisin kokouksen jälkeen on syyskokousesitelmä yksityisen tai julkisen sektorin huipulta ajankohtaisesta aiheesta. Usein myös kevätkokouksen yhteydessä on esitelmä tai puheenvuoro.

Nyt kevätkokouksessa esitellään kauppakamarimme ajankohtaisia asioita ja palveluja, ja ministeri Lauri Tarasti pitää puheenvuoron aluehallintouudistuksesta. Ennen kokousta, kokouksen jälkeen ja päätöslounaalla on aikaa verkostoitua. Pyrimme järjestämään vuosikokoukset eri paikoissa tutustumismielessä, tänä keväänä olla Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa Nirvassa.

Tampereen kauppakamarin toimistossa työskentelee 14 henkilöä, ja yhteistyökumppaneita on suurin piirtein saman verran. Lisäksi ja onneksi suuri voimavaramme ovat aktiivisimmat jäsenemme: noin 300 luottamushenkilöä, jotka tekevät vuosittain vapaaehtoistyötä hallituksessa, valiokunnissa ja muissa luottamustehtävissä. Kiitos kaikille jäsenillemme!

Tule mukaan verkostoitumaan – aloita se vaikka vuosikokouksistamme!

Juha Koski
johtaja
Tampereen kauppakamari