Hallitus on osakeyhtiön tärkeimpiä voimavaroja

... ja jäsentensä osaamisen summa.


Kaikki hallitukset ovat erilaisia: on aktiivisia ja passiivisia, valtaa omaavia ja vallattomia sekä osaavia ja osaamattomia hallituksia.

Hallitus on jäsentensä summa ja jäsenten erilaiset osaamisalueet ja aikaisempi kokemus hallitustyöskentelystä sekä elinkeinotoiminnasta määrittävät paljon hallituksen toimintaa. Olennaista on myös jäsenten kyky toimia tehokkaasti yhdessä sekä muiden hallituksen jäsenten että yrityksen johdon kanssa.

Tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytyksenä ovat motivoituneet hallituksen jäsenet, joilla on mahdollisuus vaikuttaa hallituksen työskentelyyn.

Osakeyhtiölaki edellyttää vain, että hallitukseen kuuluu jäsen ja varajäsen. Etenkin pienissä yhtiöissä hallitukseen kuuluukin usein vain yrittäjä itse ja varajäsenenä toimii lähin luottohenkilö, kuten yrittäjän puoliso.

Koska hallitus on täsmälleen yhtä osaava kuin siihen kuuluvat jäsenet, kannattaa ymmärrystä jäseniin kohdistuvista vaatimuksista nostaa ja osaamista kehittää vaatimuksia vastaavaksi.

Helpoin hallituksen kehittämisaskel on palkata ulkopuolisia jäseniä, jotka edustavat yrityksen toimialaa, kehitysvaihetta tai muuten yritykselle tarpeellista erityisasiantuntemusta.

Hallitusjäsenten koulutus kannattaa

Uusien henkilövalintojen lisäksi hallitusta voi myös kouluttaa.

Tutkin Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssia ja sen antia hallintotieteiden kandidaatin tutkielmassani. Sen tulosten mukaan hallitustyöhön liittyvällä koulutuksella on huomattavaa ja monipuolista positiivista merkitystä sekä koulutuksen saaneen omaan työskentelyyn että taustaorganisaationsa hallituksen kehittymiseen.

Koulutuksen koetaan myös kehittävän yrityksen strategiaprosessia.

Yritysten omistajat sekä strateginen ja operatiivinen johto olivat entistä tyytyväisempiä hallituksen työskentelyyn kurssin myötä. Myös hallituksen ja toimitusjohtajan vuorovaikutuksessa havaittiin selkeä parannus.

Erityisesti koulutus on tehostanut hallitustyöskentelyä lisäämällä hallitusten jäsenten ymmärrystä hyvästä hallintotavasta.

Milla Ojala
palvelupäällikkö
Tampereen kauppakamari

Lisätietoja Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuudesta www.hhj.fi