UUDISTUVA HANKINTALAINSÄÄDÄNTÖ to 25.8.2016 klo 9–16, Technopolis Yliopistonrinne

Koulutuksessa käsitellään yksityiskohtaisesti käytännön esimerkein merkittävimpiä muutoksia, jotka hankintayksikköjen ja tarjouskilpailuihin osallistuvien yritysten on hyvä tietää uusien lakien astuessa voimaan.

Merkittäviä muutoksia on luvassa, kun julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö uudistuu kokonaan. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa pk-yritysten asemaa ja mahdollisuuksia tarjota osaamistaan julkisille hankintayksiköille. Koulutus sopii sekä hankintayksiköille että yrityksille. Osallistujat voivat etukäteen lähettää mahdollisia kysymyksiä, toivomuksia tai esimerkkejä, joita käydään läpi koulutuksessa.

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.00 Koulutuksen avaus

Koulutuspäivän aikana käydään läpi seuraavia asiakokonaisuuksia:
- Mikä on julkinen hankinta?
- In house-hankinnat
- Hankintailmoituksiin liittyvät muutokset ja uudet vaatimukset
- Uudet kynnysarvot, hankinnan arvon laskeminen ja hankintojen jakaminen osiin
- Uudet määräajat
- Sähköinen tietojenvaihto
- Hankintamenettelyjä koskevat muutokset ja uudistukset
- Hankinnan valmistelu ja markkinakartoitukset
- Tarjouspyynnön laatiminen
- Tarjoajan kelpoisuus
- Tarjousten vertailuperusteet
- Tarjouksen laatiminen
- Hankintapäätöksen tekeminen
- Hankintasopimus ja sopimuksen muuttaminen
- Hankintamenettelyä koskeva kertomus
- Täytäntöönpanoa ja oikeussuojakeinoja koskevat muutokset
- Hankintojen valvonta

16.00 Tilaisuus päättyy

Tarjoilut: aamukahvit alkaen klo 8.30, klo 12.00 lounas ja klo 14.00 iltapäiväkahvit

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä!