Työsopimuslakiin ehdotetut muutokset ja kilpailukykysopi-muksen vaikutus 14.12. klo 9–16

Oikeat välineet työsuhteiden muutosten toteuttamiseen -koulutus tarjoaa työnantajan edustajille tietoa: mikä muuttuu ja miten muutokset käytännössä vaikuttavat työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Työsopimuslakiin on tulossa muutoksia, joiden on tarkoitus astua voimaan 1.1.2017. Lisäksi käsitellään kilpailukykysopimuksen vaikutuksia työelämään.

- Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset työelämään
- Määräaikaiset työsopimukset
- Koeaika
- Työntekijän takaisinottaminen
- Kuinka toteuttaa muutokset työsuhteisiin yritystoiminnan muutoksissa?
- Työsuhteen ehtojen muuttaminen – yleistä
- Mitä tuotannollis-taloudelliset irtisanomisperusteet tarkoittavat?
- Työntekijään liittyvät syyt muutostarpeen taustalla
- Sopimalla käytännön ratkaisuihin
- Ulkoistaminen, sisäistäminen, liikkeenluovutus, vuokratyö?

Koulutuksen asiantuntijana asianajaja, varatuomari, osakas Timo Jarmas Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä