Strategista myynnin johtamisen ymmärrystä hallitustyöskentelyn kehittämiseksi 23.1. klo 9-16

Myyntijohtaminen näyttää yhä keskittyvän tuotemyyntiaikakauden oppeihin, jolloin esimerkiksi myynnissä määrä korvaa laadun ja hyvä tuotetuntemus riittää. Kouluttajana toimii myyntiosaamisen yliopettaja, KTT Pia Hautamäki.

 Hhj myynnin johtaminen

Hallitusten puheenjohtajien ja jäsenten mahdollisuus ymmärtää asiakaskäyttäytymisen ja globaalin toimintaympäristön vaikutukset tulevaisuuden strategiseen myynnin johtamiseen. Koulutuksen jälkeen hallituksen jäsen osaa pyytää oikeita myynnin johtamisen mittareita yrityksen kasvun, kannattavuuden ja arvon kehittymisen näkökulmasta ja työstää painopistealueet ja mittarit tulevaisuuden strategiseen myynnin johtamisen tukemiseen.

Koulutus vastaa siihen tarpeeseen, joka kohdataan monissa suomalaisissa hallituksissa; myynnin strateginen johtaminen jää liian vähälle huomiolle. B2B-asiakaskäyttäytyminen on muuttunut myös Suomessa. Nyt digiaikakaudella, kun kaikki tieto on asiakkaan saatavilla, on organisaatioiden myynnin johtamisen myös muututtava.

Teemat:

Osaava myynnin johtamisen mittaaminen ja seuranta hallitustyön tukena

Asiakaskäyttäytymisen muutos ja myynnin transformaatio vs. yrityksen strategia

Strateginen myynnin johtaminen yrityksissä, asiakasodotusten muutosten ennakointi eri toimialoilla ja arvomyynnin johtaminen sekä mittaaminen

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä