Miten hallitus varmistaa strategian toteutumisen? 13.10.2017 klo 9–16

Hallitus ja strategian toteuttaminen on HHJ-koulutuskokonaisuuden uusi aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivista keskusteluista.

Kouluttajana toimii Managing Partner, HHJ PJ Ismo Salminen, Value Business Advisors Nordic Oy.

Yksi hallituksen ydintehtävistä on varmistaa, että yrityksellä on selkeä strategia. Yrityksen tulokseen hallituksen vahvistama strategia vaikuttaa kuitenkin vain siltä osin, kuin se toteutuu käytännössä. Tutkimusten ja selvitysten mukaan 60 - 70 % yritysten strategioista ja muista keskeisistä suunnitelmista ei toteudu.

Keskeiset syyt strategian toteutumattomuudelle ovat strategiaprosessi, strategia itse sekä tapa, jolla yrityksen johtamisjärjestelmää hyödynnetään – tai ei hyödynnetä – strategian toteuttamisessa. Hallitus pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan olennaisesti siihen, miten strategia saadaan muuttumaan tuloksiksi.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja