HHJ Hallitus ja myynnin johtaminen 8.11.2018 klo 9-16 Strategista myynnin johtamisen ymmärrystä hallituksiin

Osallistumalla koulutukseen saadaan hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet ymmärtämään asiakaskäyttäytymisen ja globaalin toimintaympäristön vaikutukset tulevaisuuden strategiselle myynnin johtamiselle. Päivän jälkeen hallituksen jäsen osaa pyytää oikeita myynnin johtamisen mittareita.

Hallituksissa on ymmärrettävä kuinka asiakkaan ostokäyttäytyminen ja koko myynnin kenttä ovat muuttuneet, jotta osataan pyytää oikeita mittareita ja huolehtia siitä, että muutostarpeet on yrityksessä huomioitu. Myynnin johtamiseen keskittyvä päivän koulutus vastaa siihen tarpeeseen, joka kohdataan monissa suomalaisissa hallituksissa; myynnin strateginen johtaminen jää liian vähälle huomiolle.

B2B-asiakaskäyttäytyminen on muuttunut myös Suomessa. Myyntijohtaminen näyttää yhä keskittyvän tuotemyyntiaikakauden oppeihin, jolloin esimerkiksi myynnissä määrä korvaa laadun ja hyvä tuotetuntemus riittää. Kuitenkin nyt digiaikakaudella, kun kaikki tieto on asiakkaan saatavilla, on organisaatioiden myynnin johtamisen myös muututtava.

Teemat:

• Osaava myynnin johtamisen mittaaminen ja seuranta hallitustyön tukena

• Asiakaskäyttäytymisen muutos ja myynnin transformaatio vs. yrityksen strategia

• Strateginen myynnin johtaminen yrityksissä, asiakasodotusten muutosten ennakointi eri toimialoilla ja arvomyynnin johtaminen sekä mittaaminen


Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä