HHJ-PJ-kurssi 8.11. klo 12.15 ja 9.11. klo 14.30

Pk-yrityksen hallituksen puheen-johtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville. Puheenjohtajalla pitää olla kykyjä ja keinoja kehittää hallitus-osaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.

Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä kokonaisesta päivästä, sen aikana luodaan pohja pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle.

  • Hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet.
  • Yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä.
  • Kokouksen johtaminen ja työjärjestys.
  • Liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus.
  • Hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet.
  • Hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä