ARJEN ESIMIESVIESTINTÄÄ: JOHDA, HAASTA, VALMENNA 6.10.2016 klo 9–16 Technopolis Yliopistonrinne

Työelämä edellyttää tulevaisuudessa entistä parempaa sisäistä viestintää, jossa lähiesimiehen rooli korostuu. Yhteisön hyvä henki ja yhteisesti ymmärretyt tavoitteet lisäävät työviihtyvyyttä, tuottavuutta ja tarjoavat toivottua kilpailuetua.

Käytännönläheisen valmennuksen tavoitteena on avata esimiehen roolia vuorovaikutuksen ja viestinnän näkökulmasta. Valmennuksessa puhutaan esimiehen vastuusta strategian ja muutosten eteenpäin viejänä. Valmennuksessa korostuu valmentava johtaminen ja siihen välineinä fasilitointi ja coaching.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat pk-yritysten ja yhteisöjen niin johto- kuin tiimitasollakin toimivat esimiehet, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ja valmentavaa johtamistapaansa.

Asiantuntijana fil.kand, viestintäkonsultti Maija Harsu, MH Consulting. Harsulla on yli 20 vuoden monipuolinen käytännön viestinnän kokemus pankki-, teollisuus- ja viestintäsektorilta erityisalueinaan ovat johtamisviestintä, muutosviestintä sekä talous- ja sijoittajaviestintä.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä!