Uutta puhtia Team Finlandiin

Hallituksen tavoitteena on, että pk-yritysten vienti tuplaantuu vuoteen 2020 mennessä.


Yritysten vienninedistämisen avuksi perustettu Team Finland ottaakin nyt uutta vauhtia ja säätää askelmerkkejään entistä toiminnallisemmiksi.

– Tietenkin lähtökohta on yritys ja sen toiminta, mutta yritykset tarvitsevat kasvussaan ja kansainvälistymisessään tukea ja sparrausta. Team Finland yhdistää valtion eri toimijat tiimiksi, joka tekee suomalaisten yritysten eteen yhteistyötä oikeasti, ei vain paperilla ja strategiatasolla. Nyt tavoite on tuottaa konkreettista, parempaa, tehokkaampaa ja helpommin saavutettavaa yritysten kansainvälistymispalvelua, sanoo vientisuurlähettiläs Juha Markkanen ulkoministeriöstä.

Uutta on yritykselle tehtävä kirjallinen palveluehdotus, Team Finland -tiimiläisten yhdessä kokoama kirjallinen analyysi ja yhteenveto kaikista yrityksen kansainvälistymiseen tarjolla olevista TF-palveluista.

– Lisäksi tutkimme ja käymme läpi yrityksiä ja lähestymme niitä aktiivisesti.

Olennaista Markkasen mukaan on, että viennissä yritys saa palveluja myös ulkomailla.

Suomen edustustojen roolia vienninedistämisessä vahvistetaan yhteistoiminnassa ensi vuonna aloittavan Business Finland -organisaation kanssa ja tarkoitus on, että edustustojen päälliköt ottavat aiempaa vahvemman maajohtajan roolin. Ulkoministeriön edustustoverkossa on noin 90 edustustoa, joissa kaikissa on Team Finland -koordinaattori. Finprolla puolestaan on edustaja 40 maassa.

– Autamme verkottumisessa ja kontakteissa, informaation saamisessa kohdemarkkinoista ja kaupan esteiden taklaamisessa kohdemaissa.

Yhteistoimintaa on jo ja sitä kehitetään myös muun muassa Saksan kauppakamarilaitoksen sekä Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin ja Suomalais-venäläisen kauppakamarin kanssa.


Juha-Markkanen-netti-vaaka

Missä uuden Team Finlandin pitää onnistua? – Siinä, että meistä tiedetään, että yritykset
uskovat, että meistä on apua, ja vaikka apumme on ilmaista, uskotaan, että siitä on hyötyä.
Kellään ei saisi olla epätietoisuutta siitä, mitä palveluja on olemassa, sanoo
vientisuurlähettiläs Juha Markkanen ulkoministeriöstä.

Hyvä keskusteluyhteys ja lisää yhteistyötä

Juha Markkanen toivoo Suomen kauppakamarien olevan aktiivisia Team Finland -yhteistyössä.

– Kauppakamarit tekevät arvokasta työtä ja muun muassa niiden myyntiin ja markkinointiin liittyvä koulutustoiminta on äärimmäisen hyödyllistä. Niiden rooli maakunnissa olisi aktivoida omia jäsenyrityksiä vientimarkkinoille, ja tärkeää olisi välittää meille tietoa siitä, mistä markkinoista alueella ollaan kiinnostuneita. Hienoa, jos tieto kulkisi meille ja toisin päin.

Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund sanoo, että totta kai kauppakamari haluaa olla alueellisesti mukana suunnittelemassa palveluja ja myös palveluntarjoajana.

– Meillä on kansainvälisten yritysten verkosto, yrityskontaktit ja kohderyhmähallinta. Meillä on myös hyvä verkosto kansainvälistymispalvelujen tarjoajia. Kauppakamarille on tärkeää, että saadaan parhaat palveluntarjoajat auttamaan paikallisia yrityksiä.

Markkanen näkee paikallisella tasolla tärkeäksi maakunnallisten kasvupalvelujen ja kauppakamarien yhteistyön ja hyvän keskusteluyhteyden. Kaikkiin ELY-keskuksiin on jo nimetty Team Finland -koordinaattori, Pirkanmaalla koordinaattori on Jukka Kohonen.

Nelio lila Team Finland -verkostoon kuuluvat kaikki valtiorahoitteisten kansainvälistymispalvelujen tarjoajat, kuten ulkoministeriö, ELY-keskukset, Finnvera ja Teollisuussijoitus, sekä maakuntien, kaupunkien ja kauppakamarien tarjoamat palvelut.
Team Finlandin suurin toimija on Finprosta ja Tekesistä fuusioitu Business Finland. Se aloittaa vuoden 2018 alussa. Tavoite on tarjota vientipalvelut entistä helpommin ja selkeämmin.

Teksti ja kuva Annikaisa Knuutila