Tampere palkkaa poliiseja keskustaan

Tampereen kaupunki ja Sisä-Suomen poliisilaitos ovat sopineet kahden poliisin palkkaamisesta Keskustorin ympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Tampereen kaupunki ja Sisä-Suomen poliisilaitos ovat neuvotelleet kevään 2015 aikana keinoista, joilla Tampereen keskustan alueen turvallisuutta ja siisteyttä voitaisiin parantaa. Muun muassa Tampereen yrittäjät ovat nostaneet esille keskustan turvallisuustilanteen, ja myös kaupunginvaltuusto on asiaa pohtinut.
Ratkaisuna Sisä-Suomen poliisilaitos esitti, että Tampereen kaupunki vahvistaa poliisin läsnäoloa keskustassa avustamalla poliisia kahden poliisimiehen neljän kuukauden määräaikaisen virkasuhteen aiheuttamien palkkaus- ja siihen liittyvien oheiskustannusten määrällä, yhteensä 35 000 eurolla, kesäkuun alusta syyskuun loppuun 2015.
Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen 1.6. Kaupunginhallitus liitti päätökseen ponnen, jonka mukaan kaupunki lisää myös etsivää sosiaalityötä keskustassa ja suunnittelee jatkossa yhteistyössä poliisin kanssa uusia yhteistyötapoja, joilla mm. päihdeongelmiin voitaisiin puuttua nykyistä paremmin.
Palkattavien poliisien tehtävien pääpaino on Tampereen kaupungin keskustassa ja erityisesti Keskustorin ympäristössä ongelma-aikoina. Kyseisten poliisien työpanosta ei suunnata yksinomaan Tampereen keskusta-alueelle, vaan se sisältää monipuolista poliisityötä. Järjestyksenpitoa hoidetaan näiden poliisien ja myös muiden poliisipartioiden toimesta käyttäen normaaleja poliisityön toimintatapoja.
Toimenpiteiden vaikutukset arvioidaan syksyllä 2015. Tämän jälkeen voidaan myös arvioida, onko sopimuksen mukaista toimintaa tarkoituksenmukaista jatkaa tulevina vuosina.