Suora vienti edelleen suosituinta

Tampereen kauppakamarin tekemä tuore yritysten kansainvälistymiskartoitus kertoo, että yhä useammalla yrityksellä on kirjallinen tai ei-kirjallinen kansainvälistymisstrategia ja että Baltian maat ovat nousemassa yhä tärkeämpään asemaan pirkanmaalaisten yritysten vientikartalla.


– Kartoitus tehtiin ajankohtana, jolloin Suomen ja maailman taloudessa näkyy heikkoja positiivisia signaaleja. Toisaalta poliittiset ja toimintaympäristön riskit ovat entistä poikkeuksellisemmin tapetilla. Tämä näkyy erityisesti siinä, millä markkinoilla jäsenyrityksemme ovat kiinnostuneita laajentamaan toimintaansa, sanoo Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Kysyttäessä tärkeimpiä vientimaita ja markkinoita, joilta haetaan kasvua, Venäjä on yleensä ollut kahden kärjessä. Nyt se on sijalla neljä vientimaana ja sijalla kuusi markkinana. Myös Kiinan sijoitus heikkeni. Vuonna 2008 top kympissä ollutta Intiaa ei näy, sen sijaan listalle on tehnyt hurjan nousun sijalta 18 sijalle kahdeksan Latvia. Liettua jäi niukasti kymmenen joukosta. Viro nousi toiseksi tärkeimmäksi vientimaaksi, tärkein on edellisvuosien tapaan Ruotsi.

Suoraa vientiä oli peräti 81 prosentilla yrityksistä. Ulkomainen myyntikonttori tai projektivientiä löytyi noin kolmanneksella vastaajista. Sen sijaan verkkokauppa tai lisensointi ei kerännyt suosiota.

– Paljon on puhuttu born global -yrityksistä ja kansainvälistymisestä verkkokaupan avulla. Eksoottisemmat vientitavat eivät kuitenkaan vielä näy tässä selvityksessä. On kuitenkin mielenkiintoista seurata, miten esimerkiksi lisensointi otetaan kansainvälistymisen keinoksi.

Vienti on yrityksissä edelleen pääosin toimitusjohtajan vastuulla, joskin vastuuta saa jo yhä useammassa yrityksessä myös vientipäällikkö. Yritykset katsoivat haasteellisimmiksi kokonaisuuksiksi myynnin järjestämisen kohdemaassa ja kohdemaan lainsäädännön tuntemuksen.

– Molemmat ovat tietysti sellaisia asioita, joihin kannattaa ottaa avuksi konsultti, Markus Sjölund toteaa.

Paljon toivottu ja konkreettinen vienninedistämistoimi oli lentoyhteyksien kehittäminen Tampere–Pirkkalan lentokentältä.

Tampereen kauppakamari on selvittänyt jo vuodesta 2002 jäsentensä kansainvälistymisen haasteita ja mahdollisuuksia. Viime joulukuussa kyselyyn vastasi 90 kansainvälistä tai kansainvälistymistä suunnittelevaa yritystä.

Kaavio net

Vienti- ja kansainvälistymisstrategia, kaikki yritykset. Kansainvälistymisstrategia löytyy yli 70 prosentilta suuremmista yrityksistä, mutta erityisesti pienemmissä yrityksissä on vielä tehtävää: vain 34 prosentilla on kirjallinen tai ei-kirjallinen kansainvälistymisstrategia. Lähde: Tampereen kauppakamarin kansainvälistymisselvitys 2016.