Stig Gustavson linjaa Tampereen korkeakoulujen tulevaisuutta

Tampereen teknillinen yliopisto TTY, Tampereen yliopisto TaY ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK selvittävät, millä tieteenaloilla ne voisivat saavuttaa kansainvälisesti johtavan aseman ja mitä uudistuksia tavoitteen saavuttamiseksi tarvittaisiin.

Selvityksen tekijäksi on kutsuttu vuorineuvos Stig Gustavson.
– Selvitystyö on alkusoittoa prosessille, jolla linjataan tamperelaisten korkeakoulujen tulevaisuutta, Gustavson täsmentää.
Työn perustana on ajatus, että kiinnostavat ja innovatiiviset asiat syntyvät tieteiden välisillä rajapinnoilla. TTY:llä ja Tampereen yliopistolla on jo yhteinen BioMediTech-instituutti, jossa ne tekevät yhdessä muun muassa solu- ja molekyylibiologian, biomateriaalien ja bioteknologian tutkimusta. Tavoitteena on, että monitieteinen ote yleistyisi myös tamperelaisten korkeakoulujen muilla tutkimus- ja koulutusaloilla.
– Insinööritieteitä voitaisiin yhdistää myös yhteiskunta-, talous- ja sosiaalitieteisiin, ja käyttäytymistieteille on tilausta lähes joka alalla, Gustavson sanoo.
– Lisäksi selvitetään, miten tamperelaisten korkeakoulujen vahvuuksia yhteiskuntatieteissä, tekniikassa, lääketieteessä ja taloustieteissä kehitettäisiin edelleen.
Ulkomaisena mallina on ollut muun muassa Chalmersin teknillisen yliopiston ja Göteborgin yliopiston yhteistyö.
Selvityksessä suunnataan huomiota myös korkeakoulujen rakennettuun ympäristöön. Tästä hyvänä esimerkkinä on ollut ruotsalaisen Lundin yliopiston luovaa ajattelua tukeva kampusrakentaminen.

Korkeakoulut yhteen tulevaisuudessa?

Stig Gustavson toteaa, että Tampereen selvitystyössä ei ole kyse pelkästään yhteistyön tiivistämisestä, vaan nyt katsotaan syvemmälle.
– Tavoitteita ei saavuteta ilman että rakenteita uudistetaan ja sovitaan uudenlaisesta työnjaosta. En sulkisi pois korkeakoulujen yhdistämistäkään.
Kantaa otetaan myös suomalaisen koulutusjärjestelmän duaalimalliin eli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaisiin rooleihin ja tutkintorakenteisiin.
– Kansainväliset korkeakoulututkinnot ovat bachelor, master ja doctor. Suomalaista tutkinto- ja korkeakoulujärjestelmää kansallisine yksityiskohtineen ei tunneta muualla. Duaalimallista kiinni pitäminen voi siten tuottaa karhunpalveluksen kansainvälisesti liikkuville nuorillemme.
Selvitystyön ensimmäiset linjaukset valmistuivat elokuussa, ja ne ovat parhaillaan korkeakoulujen käsiteltävänä.
Duaalimallista luopuminen ei ole nykyisten lakien mukaan mahdollista. TTY:n rehtori Markku Kivikoski ehdottikin lukuvuoden avajaispuheessaan syyskuussa, että tamperelaiset yliopistot voisivat Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa pilotoida uudenlaista korkeakoulurakennetta. Hänen mielestä duaalimallista olisi aika luopua.