Sitoutunut investoija

Koja-Yhtiöillä menee hyvin, ja jotta niin olisi jatkossakin, yhtiö investoi Tampereelle ja Jalasjärvelle viiden vuoden sisällä noin 50 miljoonaa euroa tuotannon ja toiminnan kehittämiseen. Investointikokonaisuus on yrityksen historian suurin.

Koja-Yhtiöiden toimitusjohtaja Leena Aalto sanoo investoinnin olevan osoitus omistajan sitoutumisesta paitsi yrityksen pitkäjännitteiseen kehittämiseen myös toiminta-alueilleen ja Suomeen.

– Investoimme siihen, että työpaikat säilyvät Suomessa. Luotamme suomalaiseen osaamiseen, osaaminen ja sitoutunut henkilöstö ovat koko toimintamme perusta. Kun tutkimme viime vuonna henkilöstön työtyytyväisyyttä, vastaajista 93 prosenttia oli valmis suosittelemaan yritystä työpaikkana. Se on minusta aika hyvin ja osoittaa, että olemme tehneet jotain oikein.

Koja Oy:n toimitusjohtaja Matti Sippola muistuttaa, että Koja on 81-vuotias yritys, joka on tehnyt esimerkiksi puhaltimia yli 70 vuotta.

– Kertynyt osaaminen ei ole siirrettävissä. Halvemmalla voidaan valmistaa Kiinassa tai Intiassa, ja jos ajattelisimme kymmen vuoden säteellä, investointi olisi järkevää tehdä muualle. Mutta ajattelemme 20–50–80 vuoden säteellä, ja silloin tilannekuva on jo toinen. Joka tapauksessa muutamien kymmenien vuosien sisällä robottien ja 3D-teknologian ansiosta tuotanto halpenee kaikkialla. Silloin tuotannon pitää olla siellä, missä on osaaminen, suunnittelu, tuotekehitys ja markkinat.

Tuottavuus- ja teknologialoikka...

Normaalivuonna Koja investoi noin miljoona euroa, joten nyt otetaan iso investointiharppaus. Ponnistusvoimaa antavat yrityksen vahva kasvu, kannattavuus ja tulos.

Kymmenen miljoonan euron investointi Jalasjärven ilmastointikoneita valmistavalla tehtaalla on parhaillaan menossa. Siellä uusitaan tuotantotekniikkaa sekä koulutetaan henkilöstöä.

Tampereella aloittaa uusi laboratorio, johon yhdistetään aiemmin eri tehtaissa toimineet pienemmät laboratoriot.

– Tarvitsemme ajanmukaisen laboratorion oman tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen käyttöön – ja on sillä markkinoinnillinenkin funktio. Voimme siellä havainnollistaa teknologiaamme asiakkaillemme. Meillähän tuotekehityksen osuus on suuri, keskimäärin 10–15 prosenttia liikevaihdosta. Tosin esimerkiksi jokainen marine-ja prosessipuhallinprojekti on kyllä kokonaan myös oma tuotekehitysprojektinsa, Aalto ja Sippola sanovat.

Suurin yksittäinen investointi on 15 miljoonan euron uusi puhallintehdas Tampereelle. Tehdas on vielä suunnitteluasteella, mutta tarjouskilpailu sen urakoinnista alkoi huhtikuussa ja hallituksen päätöstä odotetaan kesäkuussa. Viime lokakuussa Lentokentänkadun varrella jo purettiin vanhoja tehdas- ja varastotiloja sen tieltä.

– Rakennuspäätöksestä noin 10 kuukauden kuluttua tehdas on toiminnassa, Leena Aalto sanoo ja lisää, että Koja järjestelee muitakin tilojaan Lentokentänkadun varrella. Muun muassa uusi pääkonttorirakennus on pitkän tähtäimen suunnitelmissa.

... sekä jatkuvaa parantamista

Historian isoimman investoinnin lisäksi Kojassa tehdään myös historian suurin, satojen tuhansien eurojen koulutusinvestointi.
– Koneisiin voidaan toki investoida, mutta piste iin päälle on se, että päivittäisessä toiminnassa asiat osataan tehdä mahdollisimman fiksusti, Sippola sanoo.

Lähivuosien aikana toteutetaan Lean-koulutus, johon osallistuvat kaikki kojalaiset. Lisäksi satsataan projektipäällikkö- ja esimieskoulutukseen.

– Tarkoitus on tehostaa ja selkeyttää johtamista ja esimiestoimintaa ja lisätä esimiesten vuorovaikutusta tiimien kanssa. Tavoite on, että jokainen ymmärtää roolinsa yrityksen strategian toteuttamisessa, sanoo Leena Aalto.

Matti Sippola lisää, että Kojan kokoisen yrityksen valtteja kilpailussa suuryritysten kanssa ovat asiakaslähtöisyys ja joustavuus.

– Ne ovat Kojan vahvuuksia, ja Kojan on oltava niissä markkinoiden paras. Investoinneilla tuetaan tätä tavoitetta, vahvistetaan vahvuuksia.

Koja havainnekuva 300

Kojan tulevaisuuden roadmapissa on uuden puhallintehtaan rakentaminen. Tontti 100x65-metriselle ja 16 metriä korkealle rakennukselle on jo raivattu. Kuva Arkera Oy.

Etusivulla: Koja-Yhtiöiden toimitusjohtaja Leena Aalto ja Koja Oy:n toimitusjohtaja Matti Sippola nykyisessä puhallintehtaassa. Taustalla hitsattavana puhaltimen siipipyörä. Siipipyöriä hitsaavat miesten lisäksi kaksi Kojassa itse kehitettyä automaattista hitsausrobottia. Kuva Annikaisa Knuutila


Koja Oy

Nelio lila liiketoiminta-alueet: rakennusten ilmastointiratkaisut, prosessipuhaltimet ja teollisuuden ilmankäsittelyratkaisut , laivojen ilmastointijärjestelmät (Koja Marine) sekä elinkaaripalvelut kaikille yrityksen toimialoille

Nelio lila liikevaihto yli 70 miljoonaa euroa (2015)

Nelio lila henkilöstö noin 300

Nelio lila tytäryhtiöt Kojacool Oy, Fennocon Oy; Pietarissa tytäryhtiö ja Miamissa palvelukeskus

Nelio lila toimipaikat Tampere, Jalasjärvi, Vantaa, Kaarina

Nelio lila perustettu 1935; omistus Aallon perhe

Nelio lila emoyhtiö Koja-Yhtiöt Oy

Visio

Tavoitteena olla alalla halutuin yhteistyökumppani.

”Elinkaaripalvelut ovat suhteellisesti eniten kasvava osa-alue. Niiden vuoksi kasvaa myös tarve tytäryhtiötoiminnalle ulkomailla.” Matti Sippola

Teskti Annikaisa Knuutila