Ratikan rakentaminen tietää ainakin neljän vuoden remonttia

Tampereella otetaan isoa loikkaa ratikkakaupungiksi. Ennen kuin havainnekuvien ideat muuttuvat todellisuudeksi, edessä on valtava rakennusprojekti, joka pitää Tampereen pääväyliä remontissa ainakin neljä vuotta.

– Ratikan rakentamisen aikaiset taloudelliset ja työllisyysvaikutukset ovat kiistattomat, mutta miten turvataan rakentamisen vaikutuspiirissä olevien yritysten toiminta rakennusaikana? Entä liikenteen sujuvuus? kysyy Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Sama huoli on Pirkanmaan Yrittäjillä, joka esitti omat näkökulmansa lausunnossaan maaliskuussa. Toimitusjohtaja Pasi Mäkinen sanoo yrittäjien kantavan huolta arjen ja sitä kautta bisneksen sujumisesta.

– Jäseninämme on pieniä kuljetusalan yrityksiä, takseja ja linja-autoilijoita. Niiltä ei saa sulkea elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksia rakentamalla väylille esteitä. Ja kun rakennetaan, on pidettävä huoli, että yritysten asiakkaat pääsevät yrityksiin ja yritykset pääsevät itse liikkumaan. Jos asiointiliikenne estyy ja pysähtyy, bisnes pysähtyy. Se on kohtuutonta.

Yrittäjiä mietityttää sekin, keskittyykö kysyntä ratikkareitin varrelle ja miten käy yrityksille, jotka eivät sijoitu välittömästi reitin ääreen. Yritysvaikutuksia pitää arvioida myös näiden yritysten näkökulmasta.

Hämeenkadulta kaikki pois metrin syvyydeltä

Raitiotieallianssi tai Hämeenkadun uudistamista suunnitteleva ryhmä ei vielä ole tehnyt yritysvaikutusten arviointia eikä varsinaisia rakennusaikaisia suunnitelmia. Taloustutkimus toteuttaa yrityskyselyn keväällä.

Esimerkiksi Hämeenkadusta on valmistunut katusuunnitelma perusratkaisuista, ja elokuun lopussa tiedetään, millainen Hämeenkatu tulevaisuudessa on.

– Kun se tiedetään, voidaan suunnitella, miten se tehdään, sanoo Hämeenkadun katu- ja rakennussuunnittelun projektipäällikkö Jouni Lehtomaa Ramboll Oy:stä.

– Jos valtuustolta lokakuussa tulee myönteinen raitiotien rakentamispäätös, katurakennussuunnitelmat Hämeenkadusta laaditaan tammi-kesäkuussa 2017. Jatkosuunnittelun yhteydessä selviää – viimeistään kun Hämeenkadun rakentaja on valittu – miten rakennetaan ja missä aikataulussa. Hämeenkadun rakentaminen voisi alkaa syksyllä 2017. Kaiken on oltava valmiina 2021 tai 2022.

Vielä ei siis tiedetä, mistä aloitetaan – molemmista päistä Hämeenkatua vai vain toisesta tai keskeltä. Vielä ei tiedetä, tehdäänkö kortteli kerrallaan vai toinen puoli kerrallaan ja tehdäänkö ensin ratikkalinjaa vai reunuksia. Tämä tiedetään:

– Hämeenkadulla kaikki kaivetaan pois seinästä seinään metrin syvyydeltä, siirretään johdot, viemärit ja puut. Se on valtava projekti, Lehtomaa sanoo.

Hän korostaa, että kiinteistöissä asuvien ja niissä toimivien yritysten ja liikkeiden kulkuyhteydet turvataan. Jakeluliikenteen ja pelastustoimen on myös onnistuttava koko ajan.

– Voi olla, että esimerkiksi rakennetaan vain yöllä, tai vuorotyönä. Yrityselämän tarpeet otetaan huomioon, jotta asiakkaat pääsevät liikkeisiin. Kun Helsingin Stockmannin ympärillä kaivettiin, työ päättyi aamulla kello 8.45 ja rakenteiden päälle vedettiin vanerilevyt. Asiakkaat pääsivät kauppaan, kun se kello 9 avasi ovensa.

Kommunikointia molempiin suuntiin

Raitiotieallianssi ja Hämeenkadun suunnittelijat korostavat, että yrittäjät on saatava tietoisiksi järjestelyistä ja pyrkimyksistä riittävän ajoissa etukäteen: missä rakennetaan, kuinka kauan rakennetaan ja miten järjestelyt muuttuvat rakentamisen aikana.

– Tiedot eivät saa tulla yllätyksenä, Lehtomaa sanoo ja muistuttaa, että tarvitaan myös yrittäjien omaa aktiivisuutta ottaa selvää, osallistua tilaisuuksiin ja kysyä.

Raitiotiehankkeen projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen Tampereen kaupungilta sanoo, että tärkeää on tunnistaa ne tahot, jotka ovat herkkiä haitoille. Tärkeää on eri osapuolien toiminnan ymmärtäminen sekä kontaktien luominen niin, että tieto saadaan kulkemaan tehokkaasti molempiin suuntiin.

– Parhaillaan tehdään raitiotiehankeen vaikutusten arviointia tiiviissä yhteistyössä yrittäjien edustajien kanssa. Uhkakuvien, riskien ja vaikutusten tunnistaminen on keskeistä, jotta pystyään ennakoimaan ja minimoimaan rakennustyöstä aiheutuvat haitat.

Yrittäjiltä toivotaan vinkkejä tehokkaimmista ja tarkoituksenmukaisimmista tiedonvälityksen keinoista ja ajoista. Myös kokemuksia hyvistä käytännöistä ja esimerkeistä haluttaisiin kuulla.

– Projektin edetessä opitaan koko ajan. Suunnittelu jatkuu, vaikka ykkösvaihetta rakennetaan, Tuominen sanoo.

Kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen korostaa, että yrityksiä ja niiden edustajia pitää kuunnella ajoissa ja ottaa niiden näkemykset myös huomioon.

– Ei pidä käydä niin, että kovasti ’osallistetaan’, vaikka päätökset on jo tehty.

Ratikkatilaisuus 600


Ratikka keskustassa -tilaisuudessa yrittäjiä kiinnosti muun muassa Hämeenkadun tulevaisuus ja ratikan rakennusaikaiset vaikutukset. – Vaikutuksista kerrotaan myöhemmin erikseen, mutta jotta yllätyksiä ei tulisi, yrittäjien on hyvä olla itsekin aktiivisia tiedonhaussa, olla tietoisia, mitä asioita milloinkin on käsittelyvaiheessa, sanoi suunnitelmista kertonut projektipäällikkö Jouni Lehtomaa Rambollista (kolmas oikealta). Kuva Annikaisa Knuutila


Nelio lila Raitiotie

Valmius aloittaa rakentaminen keväällä 2017. Ensimmäinen vaihe Pyynikintori-Tays-Hervanta valmiina 2021. Mahdollisesti heti sen valmistuttua Pyynikintorilta jatketaan Lielahteen ja Lentävänniemeen. Kokonaisuus valmiina 2023, jolloin kahden linjan pituus on yhteensä 23,5 kilometriä.

Rakentaminen aloitetaan monesta kohdasta yhtä aikaa sekä silloista. Ensimmäiseksi testiajoja varten valmistuu vuonna 2019 Insinöörinkadun ja varikon seutu Hervannassa.

Nelio lila Hämeensilta

Vaatii korjauksia tuli ratikka tai ei. Suunnitelmat täsmentyvät kevään ja kesän aikana.

Nelio lila Hämeenkadun liikenne ja pysäkit

Koska ratikka rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa vain Pyynikintorille saakka, bussiliikenne Hämeenkadulla ei vähene. Ratikan pituuden vuoksi ratikka- ja bussipysäkit eivät mahdu samaan kortteliin, joten pysäkkejä tulee Hämeenkadulle paljon. Raitiotiepysäkin laituri on niin korkea, että bussit eivät voi sitä käyttää. Jugendtorin terminaali Keskustorilla puretaan.

Sekä ratikan että kaupungin kasvun vuoksi bussireittejä suunnitellaan siirrettäväksi muun muassa Satakunnankadulle ja Tampereen valtatielle. Ne olisivat myös Hämeenkadun rakentamisen aikaisia reittejä.

Nelio lila Kiinteistöt ratikkareitin varrella

Ratikan alta on siirrettävä pääosin kaikki putket ja johdot, koska niiden huoltaminen kiskojen tultua on hankalaa. Tampereella monilla alueilla putket ovat myös ikänsä ja kuntonsa vuoksi uudistuksen tarpeessa. Kiinteistöjen omat saneeraukset olisi järkevää tehdä samaan aikaan kadunrakennuksen kanssa.

Nelio lila Kustannukset

Ratikan kustannusarvio 250 miljoonaa euroa. Rakentajat sitoutettava kustannusarvioon 31.8. mennessä. Valtio osallistuu 30 prosentilla, 75 miljoonalla eurolla.

Allianssilla suunnittelukustannusten budjetti 10,5 miljoonaa euroa, valtion osuus siitä kolme miljoonaa, joka sisältyy luvattuun 75 miljoonaan.

Kaluston kustannusarvio oli vuoden 2014 yleissuunnitelmassa 83 miljoonaa euroa.

Hämeenkadun ja Hämeensillan korjauskustannukset selvitetään erikseen syksyn päätöksentekoon mennessä.

Nelio lila Tekijät

Raitiotien toteutuksesta, radan, pysäkkien, varikon ja sähköjärjestelmän rakentamisesta vastaa Raitiotieallianssi, jonka osapuolia ovat Tampereen kaupunki, VR Track Oy, YIT Rakennus Oy, Pöyry Finland Oy ja Ratatek Oy.

Rinnakkaishankkeena Hämeenkadun jalkakäytäväprojekti tiiviissä yhteistyössä Raitiotieallianssin kanssa; suunnitelmien tekijöinä Ramboll Oy, Pöyry Finland Oy ja VR Track. Rakentajaa ei ole vielä kilpailutettu.

www.tampere.fi/raitiotie

www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/liikenne-ja-katusuunnittelu/hameenkatu.html